0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

ВИТОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30

9.39 лв.

Витоприл принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим). Витоприл действа разширявайки кръвоносните Ви съдове, което спомага за понижаване на кръвното налягане и улеснява сърцето да изпомпва кръвта към всички части на тялото.

Вашият лекар е предписал Витоприл по една от следните причини:

-Ако кръвното Ви налягане е високо (хипертония)

-Ако страдате от състояние като сърдечна недостатъчност, когато сърцето не изпомпва в достатъчна степен кръвта към всички части на тялото;

-Ако сте преживели остър инфаркт на миокарда, което може да доведе до отслабване на сърцето, Витоприл коригира това състояние;

-Ако имате бъбречни усложнения при диабет или вследствие на повишено кръвно налягане.

Изчерпан

SKU 1190 Категория:

ВИТОПРИЛ / VITOPRIL ТАБЛ. 10МГ Х 30 дозировка и приложение:
При повишено кръвно налягане: Обичайната начална доза е 10 мг, приемана веднъж дневно.

Обичайната поддържаща доза е 20 mg. приемана веднъж дневно. При сърдечна недостатъчност

Обичайната препоръчителна доза е 2.5 mg приемана веднъж дневно. Обичайната поддържаща доза е 5 до 35 mg. приемана веднъж дневно.

След прекаран инфаркт на миокарда: Обичайната препоръчителна доза е 5 mg. първият и вторият ден на лечението, след това 10 mg, приемана веднъж дневно.

При диабет и проблеми, свързани с диабета: Обичайната доза е 10 mg или 20 mg. приемана веднъж дневно.

ВИТОПРИЛ / VITOPRIL ТАБЛ. 10МГ Х 30 съставки:
Активното вещество е: лизиноприл . Всяка таблетка съдържа 10.89 mg лизиноприлов дихидрат, еквивалентен на 5 mg лизиноприл.

Другите съставки са: калциев хидроген фосфат дихидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, манитол, силициев хидроксид, колоиден , прежелатинизирано царевично нишесте

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Vitopril 20 mg tablets Витоприл 20 mg таблетки Лизиноприл/Lisinopril Прочетете внимателно цялата листовка прели ла започнете ла приемате това лекарство. – Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи ла я прочетете отново. – Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство с предписано лично на Вас. 11е го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това. че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции ciane сериозна или забележите дргн. неописани в гази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар ши фармацевт. В тази листовка: 1. Какво представлява Витоприл и за какво се използва 2. Преди да приемете Витоприл 3. Как да приемате Витоприл 4. Възможни нежелани реакции 5. Съхранение на Витоприл 6. Допълнителна информация 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИТОПРИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Витоприл принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ-инхибитори (инхибитори на аипютен шн-конвертиращия ензим). Витоприл действа разширявайки кръвоносните Ви съдове, което спомага за понижаване на крьвното налягане и улеснява сърцето да изпомпва кръвта към всички части на тялото. Вашият лекар е предписал Витоприл по една от следните причини: – Ако кръвното Ви налягане е високо (хипертония) – Ако страдате от състояние като сърдечна недостатъчност, когато сърцето не изпомпва в чостагьчна степен кръвта към ВСИЧКИ части на ГЯЛОТО; – Ако сте преживели остър инфаркт на миокарда, което може да доведе до отслабване на сърцето. Витоприл коригира това със гоя пие: – Ако имате бъбречни усложнения при диабет или вследствие на повишено кръвно налягане. 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ВИТОПРИЛ Пе приемайте Внтопрнл – Ако сте бременна – Ако сте били лекувани преди с лекарство oi същата група към коя го приналлежп Витоприл (АСЕ инхибитори) и сте получили алергична реакция, която е довела до отол на ръцете, краката или глезените, устните, езика и/или гърлото, придружени от затруднения при преглъщане или дишане или в случай че Вие или член на семейството Ви е имал подобна реакция: – Ако сте получили някога алергична реакция към Витоприл (лизиноприл или някоя от другите съставки на витоприл). Обърнете специално внимание при употребата на Ви тирил Моля информирайте Вашия лекар, ако сте имали или имате някое от следните медицински състояния: – стеснение на аортната (аортна стеноза) или мигралната клапа (митрална стеноза). стеснение (стеноза) на бъбречната артерия или > величаване на дебелината на сърдечния мускул (хипертрофична кардиомиопатия). Други проблеми, свързани със сърцето: • Понижено кръвно налягане • Бъбречно заболяване или ако Вие сте подложени на хемодиализа; • Чернодробно заболяване • Заболяване на кръвоносните съдове (системни заболявания на съединителната тъкан) и/или лечение с алопуринол (при подагра), прокаинамид (при нарушен сър. iс11с11 ри гьм). и1 нос пресори (лскаре i ва. които потека i имунния oti овор): • Диария или поврьтане: • При диета с ограничен прием на сол или ако приемате хранителни добавки, съдържащи калий Спрете приема на Витоприл и потърсете медицинска помощ незабавно, ако при Вас възникне някое от следните състояния (алергична реакция): – Ако изпитате затруднения в дишането с или без подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото; – Ако получите по обрив на лицето. – Ако получите тежък сърбеж (с изявени папули). Моля информирайте Вашия лекар ако сте били подложени или ще бъдете подложени на денсибилизирашо лечение за a:iepi пя. например е отрова 01 ципокрили. Десенсибилизиращото лечение намалява алергичните ефекти (например при пчелна отрова или отрова от оси), но понякога то може да предизвика тежки алергични реакции, ако Вие приемате АСЕ -ипхибитор по време па тва лечение. Моля информирайте Вашия лекар, в случай че ще постъпвате в болница за извършване на операция. Моля. информирайте Вашия лекар или дентален лекар, че приемате Витоприл преди да Ви бъде приложен локален или общ анестетик. При комбиниране па Ви тирил с някои анесгешци може да се получи краткотрайно спадане на кръвното налягане непосредствено след приема на таблетките. Обърнете специално внимание, когато приемате първата доза Витоприл. Тя може да предизвика по-значително спадане на кръвното налягане в сравнение с това. появяващо се при по-продължително лечение с лекарството. Вие можете да почувствате това като замаяност или прималяване. което може да премине, ако легнете. Ако това се отнася за Вас. моля консултирайте се с Вашия лекар. Деца под 18 години не трябва да приемат Витоприл. Бременност и кърмене Необходимо е да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или планирате бременност Витоприл не трябва да се използва по време на бременността. Моля информирайте нашия лекар ако сте кърмачка или възнамерявате ла кърмите. Витопрпл не трябва ла се употребява, локато кърмите. Прием на други лекарства Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемани други лекарства, включително фитопродч кти. хранителни добавки и такива, отпускани без рсцепта.Това се отнася и за лекарствата, които сте приемали в миналото. Някои лекарства могат да повлияят действието на други лекарства. Моля информирайте Вашия лекар ако приемате някое от следни те лекарства: – Диуретини (т.нар.”отводняващи” таблетки, вкл. и течи. които запазват калия). – Други лекарства, понижаващи кръвното налягане (антихипертензивни лекарства). Нестероидни противовъзпалителни лекарсл ва (НСПВЛ) като индометапин и високи дози аспирин (повече от 3 грама дневно), които използват при лечение на артрит или болка в мускулите. – Лекарства, използвани при психични нарушения, като литий, антипсихотици или трипиклични антидепресанти. – Таблетки, съдържащи калий или калий-съдържащи заместители на солта (т.нар. диетична сол). – Лекарства за лечение на диабет, като инсулин или такива приемани перорално, за понижаване на кръвната захар. – Лекарства, стимулиращи централната нервна система (симпатомиметици). Такива са ефедрин. псевдоефедрин и салбутамол и могат да бъдат открити в някои лекарства за отбьбване на поената лигавица (декош eeiaimi). за кашлицалекарства приемани при настинка и при астма. – Лекарства, потискащи имунния отговор на организма (имуносупресори). при лечение с алопуринол (при подагра) или прокаинамид (при нарушен сърдечен ритъм). Шофиране и работа с машини Както и при други понижаващи кръвното налягане лекарствени продукти, способноепа за шофиране и работа с машини може да бъде леко до умерено засегната поради световъртеж или отпадналост. Малко вероятно е габ.тетките Вшоприл да увредяч способносгга Ви та шофирате или да работите с машини. Все пак Вие не трябва да извършвате дейности, които изискват специално внимание, докато не се уверите по какъв начин лекарството, което приемате, може да Ви повлияе. Ако не сте сигурни дали да започнете прием на Витоприл. посъветвайте се е Вашия лекар. 3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВИТОПРИЛ Винаги приемайте Витоприл точно както е предписано от Вашия пекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия пекар ши фармацевт! Колко таблетки да приемате Вашият лекар ще Ви инетрчктира колко таблетки да приемате всеки ден. Дозирането е индивидуално и е много важно да приемате таблетките точно както Ви ги е предписал лекуващия лекар. Вашата начална и поддържаща доза ще зависят от състоянието Ви и от това дали приемате и други лекарства. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни как да приемате Вшоприл. При повишено кръвно налягане Обичайната начална лоза е 10 пщ.приемана веднъж дневно. Обичайната иолдържаша доза е 20 mg. приемана веднъж дневно. При сърдечна недостатъчност Обичайната прпоръчителна доза е 2.5 mg приемана веднъж дневно. Обичайната подтьржаща доза е 5 до 35 mg. приемана веднъж дневно. След прекаран инфаркт на миокарда Обичайната препоръчителна доза е 5 mg. първият и вторият ден на лечението, след това 10 mg. приемана веднъж дневно. При диабет и проблеми, свързани с диабета Обичайната доза е 10 mg или 20 mg. приемана веднъж дневно. Как да приемате Внтопрнл Приемайте таблетките с достатъчно количество течност (например 1 чаша вола). Приемайте таблетките по едно и също време всеки ден. преди или след хранене. Не спирайте приема на таблетките, ако почувствате подобрение, без изрично разписание на лекуващия Ви лекар. Запомнете, че началната доза Витоприл може да предизвика значително понижаване на кръвното налягане, в сравнение с това при продължителен прием на Витоприл.Вие може да усетите това като замайване или прималяване. което може да премине, ако легнете. Ако това се отнася за Вас, моля консултирайте се веднага с Вашия лекар. Ако имате чувството, че ефектът на Витоприл е прекалено силен или прекалено слаб. моля информирайте веднага Вашия лекар или фармацевт. Ако сте приели повече от необходимата iota Виюнрнл При прием на по-висока лоза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към Вашия лекар или в най-близкия спешен център. Ако сте пропуснали да приемете Витоприл Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза в указаното време. Ако спрете приема на Виюнрнл Не спирайте приема на Витоприл без предварително да сте попитали Вашия лекар, дори и когато се чувствате по-добре. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата па mow продукт, моля попитайте Вашиялекар или фармацевт 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както всички лекарства, Витопршможе да преди шика пеже.ити реакции, въпреки че не всеки ги получава. За оценка на честотата на нежеланите лекарствени реакции се използва следната класификация: много чести (> I /10). чести 1 /100 до < 10). нечести (> 1 /1 000 до < 1 /100). редки (> 1 /10 000 до <1/1 000). много редки (<1/10 000). с неизвестна честота (не може да се оцени от наличните данни). Нарушения на кръвта и лимфната система: Редки: понижаване на хемоглобина, понижаване па хематокрита (концентрация па еритроцитите в единица кръв). Много редки: костно мозъчна депресия, анемия, громбоцнтопения (намален брой тромбоцити). левкопения (намален брой левкоцити), неутропения. агранулоцнтоза (потиснато кръвотворене) (виж „Обърбете специално внимание при употребата на витонрил"). хемолитична анемия, лимфа |енонатпя (увеличаване па ра ;мера на лимфнше вьзли). автопмчнни !аболявапия. Нарушения на метаболизма и храненето Чести: световъртеж, главоболие Нечести: промени в настроението, и ;iръпване. мравччкане па ръцете и краката (парее тезия), световъртеж (вертиго). вкусови нарушения. смущения в съня Редки: психични нарушения Сърдечни и съдови нарушения Чести: оргоештични нар шепия (вкл. хипотония -рязко спадане на кръвното налягане при изправяне от легнало положение). Нечести: инфаркт на миокарда или мозъчно-съдов инцидент, който може да доведе до тежка хипотония пр високорискови пациенти, сърцебиене, увеличена сърдечна чесюта ( тахикарлия). синдром на Рейно Респираторни, гръдни и мелпаст нна.тнн нарушения Чести: Кашлица Нечести: гадене, коремна болка и стомашно разстройство Редки: сухота в устата Много редки: панкреатити (възпаление на панкреаса) Нарушение на кожата и подкожната тъкан Нечести: обрив, сърбеж (пруритус) Ре 1ки: свръхчувствителност/ангионевротичен оток: ангионевротичен оток на лицето, крайниците, устните, езика, глотиса и/или ларинкса, копривна треска (уртикария), алопеция (опадане на косата), исориазис. Много редки: силно потене, тежки кожни реакции като пемфигус (поява на мехури (були) по кожата), токсична еппдермалиа некролиза. синдром на Стивънс-Джонсън, еритема мултиформе. Промените по кожата могат да бъда! придр жени от повишена температура, васкулити (възпаление на кръвоносен или лимфен съд), миалгия (мускулна слабост), артралгия (болка в ставите). левкоцитоза и или повишен ANA-титър, повишена скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ), еозинофилия (повишен брой еозннофили (определен вид левкоцити) в кръвта) и левкоцитоза. обрив, или други кожни прояви. Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Чести, неправилно функциониране на бъбреците Редки уремия (повишено количество на азотни продукти в организма), остра бъбречна недостатъчност. Много редки: Олигоурия/анурия (силно намалена или липса на урина). Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Нечести: умора, астепия (слабост) Изследвания Нечести: увеличаване на серумните нива на урея, креатинин, повишаване на чернодробните ензими, хиперкалиемия Редки: повишаване на нивото на серумния билирубии. хипонатриемия Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани лекарствени реакции, кажете на Вашия лекар или фармацевт 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИТОПРИЛ Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява при температура под 25 0 С. Не използвайте Витприл след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацев! как ла мшщожтпе ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Витоприл Активнито вещество е: лизиноприл . Всяка таблетка съдържа 20 mg лизиноприл. Другите съставки са: калциев хидроген фосфат дихидрат, магнезиев стеарат . царевично нишесте, манитол . силициев хидроксид. колоиден . прежелатинизирано царевично нишесте Как изглежда Витоприл и какво съдържа опаковката Витоприл са бели. кръгли, двойноизпъкнали таблетки с маркировка «20» от едната страна и делител ни черги от двете страни. Опаковки от 30.50 и 100 таблетки. Притежател на разрешението за употреба Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Германия Производител: Hemopharm GmbH Koningsteiner Strasse 2. 61350 Bad Homburg Германия

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код