0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

Въведение

Този документ съдържа Общите условия за използва на сайта www.emed.bg. Моля да се запознаете предварително с тях преди да започнете да използвате нашата уеб страница. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, няма да имате възможност да се запознаете със съдържанието на www.emed.bg, както и да го използвате по какъвто и да е начин.
Във връзка с предоставяните Общите условия, Е-мед обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, която е неразделна част от тях.

„Трейд Дигитал“ ЕООД е търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България със седалище и адрес на управление ул. Мечка №35, гр. София 1330, ЕИК: 204968995.
„Трейд Дигитал“ ЕООД притежава разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание чрез интернет сайта www.emed.bg, №30А-0721/01-10-2021 издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

Терминология

„Общи условия“ – всички условия и клаузи или спецификации, независимо от тяхното наименование или форма, които уреждат договорните отношения между доставчика на посредническите онлайн услуги и бизнес ползвателите на тези услуги и които се определят едностранно от доставчика на посреднически онлайн услуги.
„Уебсайт / сайт“ („website“) – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Доставчик“ – физическо или юридическо лице, което предлага, доставя и продава стоки, които се намират в Електронен магазини и са заявени по поръчка от Потребителя.

„Потребител на интернет страница или сайт, или накратко Потребител“ – всяко лице /Клиент/, въвело електронния адрес или достигнало до Уебсайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.

„Логване“ – действието от страна на Потребителя по въвеждане на потребителско име и парола в даден уебсайт с цел ползване на негова допълнителна функционалност.

„Потребителско име“ – избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

„Парола“ – код от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя, и които заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

„Потребителски профил“ – обособена част от уебсайта на Доставчика, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Уебсайта, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Доставчика.

„Електронен магазин“ – способ за електронна търговия посредством Уебсайта, чрез който се сключва договор за продажба на стока от разстояние.

„Поръчка/и или Заявка/и“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителя заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин www.emed.bg.

„Продукт/и или Стока/и“ – всеки предмет на договор за продажба от разстояние, сключен между Потребителя и Доставчика през Електронен магазин www.emed.bg, който се предоставя на Потребителя срещу заплащане.

Авторски права

Не е разрешено информацията, която съдържа www.emed.bg да бъде възпроизвеждана, разпространявана, препращана, обработвана и коригирана под както и да е форма, без получено писмено разрешение от „Трейд Дигитал“ ЕООД. Същото се отнася и за логото на www.emed.bg, което е запазена марка с регистрационен номер на марката № 161265 Патентното ведомство на Република България.

Отговорности и задължения на доставчика

Според чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) от Закона за защита на потребителите се забранява предлагането и продажбата чрез сключване на договори от разстояние за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

„Трейд Дигитал“ ЕООД се старае да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация за предлаганите продукти. Поради технически или човешки фактори „Трейд Дигитал“ ЕООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, въпреки, че строго спазва законите на Р България и не носи отговорност в тази връзка. „Трейд Дигитал“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на www.emed.bg и информацията, публикувана в него.
Препоръчваме всеки Потребител да извършва консултация с медицинско лице преди да преминете към закупуване на съответен продукт от Сайта.

Консултация с фармацевт на „Трейд Дигитал“ ЕООД е с цел да подпомогне при избора на продукт и не се ангажира с поставяне на лекарска диагноза и лечение. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение при здравни проблеми.

„Трейд Дигитал“ ЕООД не предлага продажба чрез сайта на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактор, поради пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на „Трейд Дигитал“ ЕООД забележите някакви нередности, моля веднага сигнализирайте на имейл: apteka@emed.bg , за да предприемем съответните мерки за тяхното отстраняване.

Регистрация на потребители

За да ползвате Сайта www.emed.bg, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години. Продажбата на лекарствени продукти е строго забранена за лица под 18 години!
За да създаде потребителски профил Потребителят трябва да попълни формата за регистрация като въведе своето име и фамилия, адрес, потребителско име, парола, телефон за връзка и имейл. След като попълни формата за регистрация ще получи имейл с потвърждение, че потребителския профил е готов.

Поръчка на продукт

Заявка може да се генерира без направена регистрация на сайта.
Цените на някои продукти и в Сайта www.emed.bg се различават от цените във физическия обект на бранда Е-Мед.
Промоциите, обявени в Сайта www.emed.bg се отнасят само и единствено за Сайта www.emed.bg и могат да се различават от промоциите във физическия обект на бранда Е-Мед. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.
Всеки Потребител може да заяви онлайн поръчка на продукт само през платформата за поръчки от Електронния магазин www.emed.bg.

Потребителят има право да поръчва всички продукти, посочени в www.emed.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на продуктите и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

Поръчки от Електронния магазин се приемат и извършват само от лица, които са навършили 18 годишна възраст.
Сайтът www.emed.bg има право да променя цените, посочени в него по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.emed.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
Потребителят може да направи своята поръчка след като е посетил Електронния магазин www.emed.bg. След като е направил съответния избор е необходимо избраните продукти да бъдат добавени в кошницата на Потребителя. Стоките могат да бъдат разгледани при избор „Преглед на поръчката“. След като Потребителят е приключил със своята заявка трябва да премине към платформата за попълване на данните за доставка, която включва име, фамилия, адрес за доставка, данни за фактура, телефон за връзка и имейл. Ако Потребителят има създаден потребителски профил в www.emed.bg, то данните му се генерират автоматично в системата и е необходимо да бъдат прегледани и потвърдени от Потребителя. След въвеждане на данните Потребителят трябва да избере между опциите за „Час за доставка“ според възможностите на Сайта. Преди финализиране на поръчката Потребителят трябва да избере метод за плащане, както и да въведе промо код, ако разполага с такъв. За да се премине към плащане Потребителят трябва задължително да се съгласи с Общите условия. Плащането се финализира с натискане на бутона „Плащане“. При успешно финализиране на поръчката Потребителя получава имейл с потвърждение, че има генерирана поръчка. След обработка на поръчката, Потребителят получава втори имейл с потвърждение или отказ на генерираната поръчка.

Доставчикът си запазва правото да откаже поръчката на Потребителя при липсата на заявения продукт или ако е възпрепятстван да направи доставка до посочения адрес.

Заплащане на поръчка в Сайта

Потребителят може да избира между различни методи на плащане предоставени от платформите, които са следните: кредитна и дебитна карти или наложен платеж. Платформата запазва правото си да предоставя други методи на плащане или да спре да предлага определени методи на плащане. Потребителят задължително избира метод на плащане когато осъществява поръчка. В случай, че той избере метод на онлайн плащане, плащането може да бъде обработено от външен източник за обработване на плащания, който кооперира с платформата. Данните на картите за бъдещи поръчки ще бъдат съхранявани от доставчика на платежни услуги, с условието, че крайният клиент избира съответното съхранение и с това дава съгласието си.

След потвърждаване на цялата информация относно поръчката и съгласяване с Общите условия на www.emed.bg, клиентът е задължен да избере метод на плащане и потвърждава с бутона “Плащане”.

А. Плащане с кредитна или дебитна карта

Сайтът www.emed.bg препраща клиента към портал за онлайн плащания на https://www.mypos.eu/ – които от своя страна обработва данните на въведената дебитната/кредитна карта. При успешно извършено плащане, Потребителят се препраща обратно към www.emed.bg, където има потвърдително съобщение за извършената поръчка.
Плащането се смята за извършено след като дължимата сума постъпи по сметка на “Трейд Дигитал” ЕООД. В случай, че плащането по кредитна и/или дебитна карта е спряно от картодържателя и постъпилата сума по сметка на “Трейд Дигитал” ЕООД е изтеглена, то се приема, че Потребителят не е заплатил цената на съответната поръчка.
За да може да се обработи плащане, Потребителят трябва да разполага с достатъчно налични средства. Ако възникне проблем при обработване на плащането, незабавно се осъществява връзка със съответния Потребител, за да посочи други начини за плащане.

Б. Наложен платеж

Плащането чрез наложен плаж се осъществява при доставяне на предварително посочен адрес за доставка на заявената поръчка от оторизираното лице на “Трейд Дигитал” ЕООД. Потребителят е длъжен да заплати дължимата сума за доставка, посочена в Общите условия, както и стойността на поръчката.

Доставка

Доставки се извършват само на територия на София-град.
Минималната стойност на поръчката трябва да бъде в размер на 10.00 лв.
Доставка на поръчка на стойност под 60 лв. – 6.50 лв.
Доставка на поръчка на стойност над 60 лв. – безплатна доставка.

При доставка Потребителят е длъжен да провери поръчката си.
Доставките ще бъдат извършвани в часови диапазон от 09:00ч. до 21:00ч., в периода от понеделник до петък (вкл.). Времето за доставка ще бъде в максимално кратък срок, като всеки Потребител, след генерирана заявка, ще получава индивидуален имейл, в който ще му бъде потвърдена поръчката и ще бъде посочен часови диапазон за доставка. Ако Потребителят не е съгласен с посочения часови диапазон, то той е длъжен да се свърже с посочените контакти и уточни часа на доставка, ако предварително не го е посочил в платформата.

Право на отказ

А. При опция „Фиксиран час на доставка“, Потребителят има право на отказ в срок от 90 минути след потвърждението на заявката от www.emed.bg.
Б. При опция „Препоръчан час на доставка“, Потребителят има право на отказ в срок от 30 минути след потвърждението на заявката от www.emed.bg.
Ако Потребителят желае да откаже поръчката си преди доставката да е изпълнена и е заплатил по банков път, то в срок от 3 работни дни от заявката, ще бъде възстановена сумата на Потребителя по сметката, от която е извършено плащането.

Връщане

Ако по време на доставка Потребителят желае да върне част от поръчката си, то е необходимо да се анулира и върне цялата поръчка и да му бъде изготвена нова заявка.
Ако по време на доставка Потребителят се откаже и желае да върне поръчката, то заявката се анулира и се възстановява стойността на продукта по начина, по който е направено плащането (в срок от 3 работни дни, ако е по банков път).
Защита на лични данни
Политиката за лични данни е неразделна част от Общите условия.
Настоящите Общи условия влизат в сила на 20.01.2021г. и са задължителни за всички Потребители на Електронен магазин www.emed.bg.

Ако не намирате нужната Ви информация на сайта, може да изпратите Вашите въпроси на имейл: apteka@emed.bg

“Трейд Дигитал” ЕООД си запазва правото да внася по всяко време промени в настоящите Общи условия, като препоръчва на потребителите периодично да се уведомяват за извършен промени.

  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код