0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30

4.89 лв.

ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на повишеното кръвно налягане, а в по-ниски дози подпомага лечението на сърдечна недостатъчност.

Изчерпан

SKU 1610 Категория:

В случаи на изявена нефропатия при диабетици и недиабетици, Вивейс забавя развитието на бъбречната недостатъчност и достигането на терминална бъбречна недостатъчност, а по този начин и нуждата от хемодиализа или бъбречна трансплантация.

За лечение на:

Артериална хипертония;

Сърдечна недостатъчност:

хронична застойна сърдечна недостатъчност;

сърдечна недостатъчност след преживян остър миокарден инфаркт;

Гломерулна нефропатия (заболяване на бъбреците със засягане на бъбречната функция) с или без диабет.

ВИВЕЙС / VIVACE ТАБЛ. 5МГ Х 30 дозировка и приложение:
• Артериална хипертония (високо артериално налягане): Препоръчителна начална доза – 2,5 мг еднократно дневно. Дозата може да се покачва постепенно през интервал от 2-3 седмици в зависимост от ефекта и поносимостта до максимално 10 мг еднократно дневно. При недостатъчен ефект от дневна доза 10 мг трябва да се обсъди комбинирана терапия е добавяне на втори антихипертензивен медикамент.Обичайната поддържаща доза е 2,5 – 5 мг еднократно дневно. Максимална дневна доза – 10 мг дневно.В случаи на предхождащо лечение с диуретици, то трябва да бъде преустановено 2-3 дни преди началното приложение на Вивейс, за да се избегне симптоматична хипотония (рязко понижаване на артериалното налягане). Препоръчителната начална доза в тези случаи е 1,25 мг дневно.

• Застойна сърдечна недостатъчност: Препоръчителна начална доза – 1,25 мг еднократно дневно.Дозата може да се покачва постепенно в зависимост от ефекта и поносимостта, като се удвоява през интервали от 1-2 седмици. Ако дневната доза е 2,5 мг или повече, тя може да се прилага еднократно дневно или да се раздели на два приема. Максимална дневна доза – 10 мг.За да се избегне симптоматична хипотония при пациенти на предхождаща диуретична терапия е желателно преди започване на лечението с^Вйтрие^ дозата на диуретика да се намали.

ВИВЕЙС / VIVACE ТАБЛ. 5МГ Х 30 съставки:
Една таблетка Вивейс 5 mg съдържа Ramipril 5 mg.

Помощни вещества: натриев хидроген карбонат, монохидратна лактоза, натриева кроскармелоза, прежелатинозно нишесте, натриев стеарил фумарат, оцветител.

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

VIVACE PLUS 2,5 mg/12,5 mg tablets
ВИВЕЙС ПЛЮС 2,5 mg/12,5 mg таблетки

VIVACE PLUS 5 mg/25 mg таблетки
ВИВЕЙС ПЛЮС 5 m/25 mg таблетки
Рамиприл/Хидрохлоротиазид (Ramipril/Hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява VIVACE PLUS и за какво се използва
2. Преди да приемете VIVACE PLUS
3. Как да приемате VIVACE PLUS
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате VIVACE PLUS
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIVACE PLUS И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
VIVACE PLUS е комбинация от две лекарства, наречени рамиприл и хидрохлоротиазид. Рамиприл принадлежи към група лекарства, наречени “АСЕ инхибитори” (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим). Той действа като:
Намалява произвежданите в тялото Ви вещества, които могат да повишат кръвното налягане.
Спомага за отпускане и разширяване на кръвоносните Ви съдове. Помага на сърцето по-лесно да изпомпва кръвта в тялото Ви.
Хидрохлоротиазидът. принадлежи към група лекарства, наречени „тиазидни диуретици” или отводняващи таблетки. Той действа като повишава количеството урина, което отделяте. Така понижава кръвното Ви налягане.
VIVACE PLUS се използва за лечение на високо кръвно налягане. Двете активни вещества действат заедно за понижаване на кръвното Ви налягане. Използват се заедно, когато лечението със само едно от двете не е достатъчно.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ VIVACE PLUS
Не приемайте VIVACE PLUS
ако сте алергични (свъръхчувствителни) към рамиприл, хидрохлоротиазид или някоя от останалите съставки на VIVACE PLUS;
ако сте алергични (свъръхчувствителни) към лекарства, подобни на VIVACE PLUS (други АСЕ инхибитори или лекарства производни на сулфонамидте).
Признаците на алергична реакция могат да включват обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика Ви.

ако някога сте имали сериозна алергична реакция, наречена „ангиоедем”. Признаците включват сърбеж, копривна треска (уртикария), зачервяване на ръцете, краката и гърлото, подуване на гърлото и езика, подуване около очите и устните, затруднено дишане и преглъщане;
ако сте на диализа или някакъв друг вид филтрация на кръвта. В зависимост от използваната апаратурата, VIVACE PLUS може да не е подходящ за Вас; ако имате тежки чернодробни проблеми;
ако количество на соли (калций, калий, натрий) в кръвта Ви е извън нормата; ако имате бъбречни проблеми, при които кръвоснабдяването на бъбреците Ви е намалено (стеноза на бъбречната артерия);
по време на последните 6 месеца от бременността (вижте по-долу раздел „Бременност и кърмене”);
ако кърмите (вж. по-долу раздел „Бременност и кърмене”).
Не приемайте VIVACE PLUS, ако нещо от по-горе изброеното се отнася за Вас. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар преди да приемете VIVACE PLUS.

Обърнете специално внимание при употребата на VIVACE PLUS Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете лекарството:
ако имате проблеми със сърцето, черния дроб или бъбреците;
ако сте изгубили много телесни течности или соли (чрез повръщане, диария; по-обилно потене от обичайното, ако сте на диета с ниско съдържание на сол; ако приемате диуретици (обезводняващи) продължително време или сте били на диализа);
ако ще бъдете подложени на лечение за намаляване на алергия към ужилване от пчели или оси (десенсибилизация);
ако ще бъдете подлагани на анестезия. Тя може да Ви бъде приложена при операция или стоматологична намеса. Може де се наложи да спрете лечението си с VIVACE PLUS един ден по-рано; попитайте Вашия лекар за съвет;
ако имате повишено количество на калия в кръвта (показано в резултати от изследване на кръвта);
ако имате колагенно съдово заболяване като склеродермия или системен еритематозен лупус;
трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да сте бременна). VIVACE PLUS не се препоръчва през първите 3 месеца от бременността и може да причини сериозни увреждания на Вашето бебе след третия месец на бременността (вж. раздела по-долу „Бременност и кърмене”).

Деца
VIVACE PLUS не се препоръчва при деца и юноши под 18 годишна възраст, тъй като
лекарството никога не е било употребявано при тази възрастова група.
Ако нещо от изброеното по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), обсъдете го с Вашия
лекар, преди да приемете VIVACE PLUS.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта (включително растителни лекарствени продукти). VIVACE PLUS може да окаже влияние върху начина на действие на някои други лекарства. Както и някои лекарства също могат да повлияят начина на действие на VIVACE PLUS.
Моля, посъветвайте се с Вашия лекар, ако приемате някое от изброените лекарства. Те могат да отслабят действието на VIVACE PLUS:
Лекарства, използвани за облекчаване на болка и възпаление (например нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен или индометацин и аспирин).

Лекарства, използвани за лечение на ниско кръвно налягане, шок, сърдечна недостатъчност, астма или алергии като ефедрин, норадреналин или адреналин. Необходимо е Вашият лекар да провери кръвното Ви налягане.
Моля, информирайте Вашия лекар ако приемате някое от изброените лекарства. Те могат да повишат възможността от получаване на нежелани реакции, ако ги приемате едновременно с VIVACE PLUS:
Лекарства, използвани за облекчаване на болка и възпаление (например нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен или индометацин и аспирин).
Лекарства, които могат да понижат количеството на калия в кръвта. Те включват лекарства против запек, диуретици (отводняващи таблетки), амфотерицин В (използван при гъбични инфекции) и АКТХ (използван при изследване на функцията на надбъбречните жлези).
Лекарства за лечение на рак (химиотерапия)
Лекарства за проблеми със сърцето, включително сърцебиене
Лекарства, използвани за предотвратяване отхвърлянето на органи след трансплантация като например циклоспорин
Диуретици (отводняващи таблетки) като например фуроземид.
Лекарства, които могат да повишат количеството на калия в кръвта като например спиронолактон, триамтерен, амилорид, калиеви соли и хепарин (за разреждане на кръвта)
Стероидни лекарства против възпаление като например преднизолонКалциеви хранителни добавки
Алопуринол (използван за намаление на пикочната киселина в кръвта)
Прокаинамид (при сърдечни ритъмни нарушения)
Холестирамин (за намаляване количеството на мастите в тялото)
Карбамазепин (при епилепсия)

Моля информирайте Вашия лекар ако приемате някое от изброените лекарства. Те могат да бъдат повлияни от VIVACE PLUS:
Лекарства за диабет, понижаващи кръвната захар, които се приемат през устата и инсулин. VIVACE PLUS може да намали кръвната Ви захар. Проверявайте стриктно кръвната си захар, докато приемате VIVACE PLUS
Литий (при психични проблеми). VIVACE PLUS може да повиши количеството на лития в кръвта Ви. Количеството на лития трябва да бъде стриктно проследявано от Вашия лекар.
Лекарства за отпускане на мускулите Хинин (при малария)

Лекарства, които съдържат йод, те могат да бъдат използвани в болница при изследване на скенер или рентгенологично изследване Пеницилин (при инфекции)
Лекарства за разреждане на кръвта, които се приемат през устата (перорални антикоагуланти) като варфарин.
Ако нещо от изброеното по-горе се отнася до Вас (или не сте сигурни), обсъдете го с Вашия
лекар, преди да приемете VIVACE PLUS.

Изследвания
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете лекарството
Ако ще Ви бъде изследвана паратироидната функция, VIVACE PLUS може да повлияе резултатите от това изследване.

Ако сте спортист и подлежите на антидопинг тестове, VIVACE PLUS може да даде положителен резултат.

Прием на VIVACE PLUS с храни и напитки
Премът на алкохол с VIVACE PLUS може да предизвика замайване и прималяване. Ако приемате VIVACE PLUS, обсъдете с Вашия лекар колко аткохол може да пиете, тъй като лекарствата, използвани за понижаване на кръвното налягане и алкохола, могат да имат допълнителни ефекти.
VIVACE PLUS може да бъде приеман със или без храна.

Бременност и кърмене
Трябва да уведомите Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или може да сте бременна). Не трябва да приемате VIVACE PLUS през първите 12 седмици на бременността и изобщо не трябва да го приемате след 13-та седмица, тъй като е възможно употребата му по време на бременност да увреди бебето. Ако забременеете докато приемате VIVACE PLUS, незабавно уведомете Вашия лекар. Предварително трябва да се осъществи преминаване към подходящо алтернативно лечение при планирана бременност. Не трябва да приемате VIVACE PLUS ако кърмите.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Шофиране и работа с машини
Може да почувствате замайване, докато приемате VIVACE PLUS. По-вероятно е това да се случи, в началото на лечението с VIVACE PLUS или ако започнете да приемате по-висока доза. Ако това се случи, не шофирайте и не използвайте инструменти или машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ VIVACE PLUS
Винаги приемайте VIVACE PLUS точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Прием на лекарството
Приемайте това лекарство през устата по едно и също време всеки ден, обикновено сутрин.
Поглъщайте таблетките цели с течност. Не разтрошавайте и не дъвчете таблетките.

Какво количество да приемате
Лечение на високо кръвно налягане
Вашият лекар ще коригира количеството, което приемате, докато кръвното Ви налягане не бъде контролирано. Старческа възраст
Вашият лекар ще намали началната доза и ще коригира дозата по-бавно.

Ако сте приели повече от необходимата доза VIVACE PLUS
Обърнете се към лекар или незабавно отидете в най-близкото болнично отделение. Не
шофирайте до болницата, необходимо е някой друг да Ви отведе или се обадете за линейка.
Вземете опаковката на лекарството с Вас, за да може лекарят да разбере какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете VIVACE PLUS
Ако сте пропуснали доза, вземете обичайната си доза при следващия прием Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропусната таблетка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребта на този продукт, моля попитайте Вашият лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, VIVACE PLUS може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на VIVACE PLUS и веднага посетете лекар, ако забележите някой от следните сериозни нежелани реакции – може да се нуждаете от спешно медицинско лечение:
Подуване на лицето, устните или гърлото, които затрудняват преглъщането или дишането, както и сърбеж и обрив. Това може да бъде признак на тежка алергична реакция към VIVACE PLUS.
Тежка кожна реакция, включваща обрив, язви в устата, влошаване на съществуващо кожно заболяване, зачервяване, образуване на мехури или обелване на кожата (напр. синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некроза или еритема мултиформе).

Незабавно се обърнете към лекар, ако получите:
Повишена сърдечна честота, неравномерно или силно сърцебиене (палпитации), гръдна болка, стягане в гърдите или по-сериозни проблеми, включително инфаркт и инсулт
Задух, кашлица, треска траеща 2 до 3 дни и понижен апетит. Това може да са признаци на белодробни проблеми, включително възпаление.
При по-лесно образуване на синини, по-продължително кървене, всяко кървене (например кървене от венците), пурпурни петна, покриващи кожата; по-лесно поддаване на инфекции, възпалено гърло и треска, чувство на умора, замайване или бледа кожа. Това могат да бъдат признаци за проблеми с кръвта или костния мозък.
Силна болка в стомаха, която може да се разпространи до гърба. Това може да бъде признак на панкреатит (възпаление на панкреаса).
Треска, студени тръпки, уморяемост, загуба на апетит, стомашна болка, гадене, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница). Това могат да бъдат признаци на чернодробни проблеми като хепатит (възпаление на черния дроб) или чернодробно увреждане.

Други нежелани реакции, включват:
Моля, уведомете Вашия лекар ако някои от изброените станат сериозни или продължат по-дълго от няколко дни.
Чести (проявявят се при по-малко от 1 на 10 души) Главоболие, чувство на слабост или умора;
Чувство на замайване. По-вероятно е да се случи при начало на приема на VIVACE PLUS или при повишаване на дозата; Суха дразнеща кашлица или бронхит;
Кръвни изследвания, показващи по-голямо количество на захар от обичайното в кръвта. Ако имате диабет, това може да влоши състоянието Ви; Кръвни изследвания, показващи по-голямо количество на пикочна киселина или по-голямо количество на масти от обичайното в кръвта; Болезнени, зачервени и подути стави.

Нечести (проявявят се при по-малко от 1 на 100 души) Кожен обрив с или без оток;
Зачервяване, припадък, хипотония (необичайно ниско кръвно налягане), особено при рязко изправяне от легнало или седнало положение; Нарушено равновесие (световъртеж);
Сърбеж и необичайна кожна чувствителност например изтръпване, мравучкане, бодежи, усещане за парене или пълзене по кожата (парестезия); Загуба или промяна на усещането за вкус;

Проблеми със съня, чувство за подтиснатост, тревожност, по-голяма нервност или несигурност;
Запушен нос, възпаление на синусите (синузит), задух;
Възпаление на венците (гингивит), подуване на устата;
Зачервени, сърбящи, подути или сълзящи очи;
Шум в ушите;
Замъглено виждане;
Косопад;
Гръдна болка;
Болки в мускулите;
Запек, стомашна или чревна болка;
Нарушено храносмилане или гадене;
Отделяне на повече урина от обичайното за деня;
По-обилно от обичайното потене или жажда;
Загуба или понижаване на апетита (анорексия), по-слабо чувство за глад; Ускорена или неритмична сърдечна честота;
Оток по ръцете и краката. Това е признак, за задържане на повече течности в тялото; Треска;
Сексуална неспособност при мъже;
Кръвни изследвания, показващи намаляване броя на червените кръвни клетки, белите кръвни клетки или тромбоцитите или количеството на хемоглобина; Кръвни изследвания, показващи промени във функцията на черния дроб. панкреаса или бъбреците;
Кръвни изследвания, показващи по-малко от обичайното количество калий в кръвта.

Много редки (проявявят се при по-малко от 1 на 10 000 души) Гадене, диария или киселини в стомаха; Чрвен подут език или сухота в устата;
Кръвни изследвания, показващи повече от обичайното количество калий в кръвта. Други съобщени нежелани реакции
Моля, уведомете Вашия лекар, ако някои от изброените станат сериозни или продължат повече от няколко дни.
Трудна концентрация, чувство на безпокойство или объркване;
Промяна в цвета на пръстите на ръцете и краката, когато сте на студено и след това
мравучкане или болезненост, когато се затоплите. Това може да е феномен на Рейно;
Увеличаване на гърдите при мъже;
Кръвни съсиреци;
Нарушен слух;
По-слабо от нормалното овлажняване на очите; Виждане на обектите в жълто; Дехидратация;
Подуване, болка и зачервяване на бузата (възпаление на слюнчена жлеза); Подуване на червата, наречено „чревен ангиоедем”, при който има симптоми като болка в корема, повръщане и диария;
По-голяма чувствителност към слънчевата светлина от обикновено;
Тежко лющене или обелване на кожата, сърбящ, надигнат обрив или други кожни
реакции като червен обрив върху лицето или челото;
Кожен обрив или образуване на синини;
Петна по кожата или студени крайници;
Проблеми с ноктите (например загуба или разделяне на нокъта от нокътното легло); Мускулно-скелетна скованост или неспособност за движение на ставите (тетания); Слабост или схващане на мускулите;

Намалено сексуално желание при мъже или жени;
Кръв в урината. Това може да е признак на проблем с бъбреците (интерстициален нефрит);
По-голямо количество захар в урината;
Повишен брой на определен вид бели кръвни клетки (еозинофилия), което се открива при кръвни изследвания;
Кръвни изследвания, показващи твърде малко кръвни клетки в кръвта (панцитопения) Кръвни изследвания, показващи промяна в количеството на солите като натрий, калций, магнезий и хлориди в кръвта; Забавени или нарушени реакции; Промяна в усещането за миризма; Затруднено дишане или влошаване на астма .
Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ VIVACE PLUS
При температура под 25°С в оригиналната опаковка. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа VTVACE PLUS
Vivace Plus 2.5mg/12.5 mg съдържа рамиприл 2.5 mg и хидрохлоротиазид 12.5 mg. Vivace Plus 5mg/25mg съдържа рамиприл 5 mg и хидрохлоротиазид 25 mg.

Как изглежда VIVACE PLUS и какво съдържа опаковката
Таблетки 2.5mg/12.5 mg – бели или почти бели плоски таблетки, 4.0 х 8.0 mm с делителна черта от едната страна и маркировка 12,5 от другата.
Таблетки 5mg/25 mg – бели до почти бели плоски таблетки 5.0 х 10.0 mm с делителна черта от
едната страна и маркировка 25 от другата.
Таблетки по 10 броя или по 14 броя в блистери от А1/А1 фолио.
3 блистера по 10 броя таблетки в картонена кутия.
2 блистера по 14 броя таблетки в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
„Актавис” ЕАД ул. “Атанас Дуков” № 29 1407, София, България Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771
Производители:
Actavis hf
Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafiiarfjordur, Исландия

Actavis Ltd.
В LB 016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Малта

Балканфарма Дупница” АД,
ул. “Самоковско шосе”3 Дупница, България
Тел.(0701) 58 196;

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код