0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

СПИРОНОЛАКТОН ТАБЛ.50МГ Х 30 ЧФ

9.79 лв.

Засилва отделянето на урина и може да се използва при отоци от различен произход: асцит при чернодробни цирози, отоци от сърдечен произход, нефротичен синдром; при атрериална хипертония, хронично белодробно сърце с ДН, посттравматични и постоперативни отоци на мозъка, идиопатични отоци – при диабет, подагра, хипокалиемия.

Изчерпан

SKU 1209 Категория:

Спироволактон- Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки /

Spironolacton- Tchaikapharma 50 mg film-coated tablets

(Спиронолактон / Spironolactone)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Спиронолакгон-Чайкафарма и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиронолакгон-Чайкафарма

3. Как да приемате Спиронолакгон-Чайкафарма

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Спиронолакгон-Чайкафарма

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Спиронолактон-Чайкафарма и за какво се използва

Спиронолакгон-Чайкафарма 25 mg, 50 mg, 100 mg съдържат като активното вещество съответно 25 mg и 50 mg, 100 mg спиронолактон.

Таблетките са филмирани, т. е. са покрити с предпазваща обвивка.

Активната съставка спиронолактон е диуретик и действа върху бъбреците и надбъбречните жлези. Спиронолактон стимулира отделянето на урина при пациенти с натрупване на течности в тъканите (оток) или в корема (асцит) чрез повишаване на отделянето на натрий в урината. По този начин възможната загуба на калий при другите диуретици се намалява. Антихипертензивният (понижаващият кръвното налягане) ефект на спиронолактона се дължи на освобождаването на сол и вода.

Таблетките Спиронолактон-Чайкафарма от 25 mg, 50 mg и 100 mg се използват за лечение на:

• задържане на течност в тялото (оток) в резултат на сърдечни оплаквания, особено в случаи, които се поддават трудно на лечение;

повишено кръвно налягане като допълнение на безсолната диета и диуретиците, ако само те не са достатъчни;

определени заболявалия на бъбреците, ако диуретиците са нямали достатъчен ефект или не са подходящи за приложение;

задържане на течност в тъканите и корема в резултат на чернодробни q диагностика и предоперативно лечение на оплаквания, при ко производство на алдостерон в надбъбречната кора (алдостерон регулира обмяната на соли и вода в организма).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиронолактон-ЧаЙкафарма

Не приемайте Спиронолактон- Чайкафарма

Ако сте свръхчувствителни към спиронолактон или някое от помощните вещества на таблетките;

Ако имате увеличено ниво на калий в кръвта;

Ако сте бременна или кърмите;

Ако страдате от сериозно бъбречно заболяване;

Ако отделяте малко или почти никаква урина;

Ако имате ограничено количество натрий в кръвта.

Спиронолактон-ЧаЙкафарма не се препоръчва за употреба при деца под 18 години. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Други лекарства н Спиронолактон-ЧаЙкафарма

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Едновременното приложение на различни лекарства понякога може да има неблагоприятни последствия. Може да се появи ефект на отслабване или усилване на желаното действие или да се появят определени нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако приемате едновременно няколко лекарства, дори ако ги приемате нередовно и/ или от време на време. Вашият лекар ще прецени дали лекарствата си взаимодействат.

Спиронолактон взаимодейства с някои антихипертензивни средства, дигоксин (за лечение на сърдечна недостатъчност), литий. Ефектът им може да се увеличи. Обратно, спиронолактон намалява ефекта на определени противосъсирващи.

При едновременната употреба на спиронолактон с определени диуретици лекарят ще прецени възможността от прекадено покачване на калия в кръвта и ще вземе съответните мерки, за да предотврати този ефект.

Едновременното приложение на спиронолактон с така наречените АСЕ-инхибитори (група лекарства против високо кръвно налягане като каптоприл, еналаприл, лизиноприл) не се препоръчва.

Едновременното приложение на спиронолактон с хепарин (противосъсирващо) може да увеличи образуването на урина.

Салицилатите (например ацетил салициловата киселина – аспирина) намаляват ефекта на спиронолактона.

Едновременното приложение на спиронолактон с други калий-съхраняващи диуретици или индометацин не се препоръчва.

Увеличената концентрация на калий в кръвта може да има нежелан ефект върху Вашето здраве, особено ако имате смущения в сърдечния ритъм.

Ефектът на понижаване на кръвното налягане на спиронолактон може да се намали при едновременната му употреба с някои антидепресанти, невролептици (успокоителни) и кортикостероиди.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате или ще приемате заедно с таблетките спиронолактон едно или повече от посочените по-горе лекарства.

Спиронолактон може да промени някои лабораторни и диагностични тестове.

Спиронолактон-ЧаЙкафарма с храни и напитки

По време на лечение със спиронолактон е противопоказана употребата на алкохол.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате б посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарства.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и д

Таблетките не бива да се употребяват по време на бременност, освен след консултация с Вашия лекар.

Употребата на тези таблетки следва да се прекрати по време на кърмене. Ако Вашият лекар е преценил, че лечението със спиронолактон е съществено важно за Вас, то докато приемате тези таблетки, не бива да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не е известна информация за ефекта върху способността за шофиране. Могат да се появят главозамайване, объркване или главоболие. Препоръчва се пациентът да се въздържа от шофиране и работа с машини при поява на някоя от изброените нежелани реакции.

Важна информация относно някои от съставките на Спиронолактои-Чайкафарма

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Спиронолактои-Чайкафарма

Винаги приемайте Спиронолактои-Чайкафарма точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Спазвайте дозировката, предписана сгг Вашия лекар. Той може да Ви предпише спиронолактон в комбинация с друг диуретик и/или лекарство против високо налягане.

Обичайната дневна доза за възрастни е 100 mg, приложени на един или няколко приема. Ако е необходимо, могат да се прилагат и по- високи начални дози.

Приемайте таблетките с половин чаша вода, за предпочитане по време на хранене. Ако приемате една доза дневно, то таблетките трябва да се приемат по време на хранене.

Спиронолактои-Чайкафарма е противопоказен при деца и подрастващи под 18-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза

Ако са приели повече от нужните таблетки, обърнете се незабавно към лекар или най-близката болница. Запазете опаковката, за да знае лекарят кое е лекарството.

Предозирането може да се прояви с гадене и повръщане и (по-рядко) със сънливост, объркване, кожен обрив или диария. Могат да възникнат смущения във водно-солевия баланс и обезводняване, (виж също така ‘”Нежелани реакции” и “Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия”).

Ако сте пропуснали да приемете Спиронолактои-Чайкафарма

Ако пропуснете прием, вземете дозата възможно най-скоро, освен ако не е време за следващия прием. В този случай не вземайте пропуснатата доза, а се върнете към предписания Ви дозов режим. Никога не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропусната.

Ако се съмнявате, консултирайте се Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на Спиронолактои-Чайкафарма

Никога не решавайте да спрете приема на тези таблетки сами – винаги първо с Вашия лекар. Ако внезапно спрете лечението, то могат да се появят симптоми.?

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Спиронолактон-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции:

• прекомерно повишаване концентрацията на калий в кръвта или прекадено ниска концентрация на натрий в кръвта (особено в комбинация с други диуретици);

• стомашно-чревни смущения – колики, диария,кръвоизлив, язви, възпаление на стомашната лигавица, повръшане;

• замаяност;

• объркване;

• летаргия (сънливост, апатичност);смущения в координацията;

• понижено кръвно налягане;

• обезводняване на тъканите;

• главоболие;

• кожен обрив;

• увеличаване на гръдните жлези при мъже, импотентност и намалено сексуално желание при мъже;

• менструация с лека загуба на кръв, забавена менструация, повишено окосмяване, снижаване на гласа и болезнени гърди при жени.

Нежеланите лекарствени реакции обикновено са обратими след прекратяване приема на лекарствения продукт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции е продължителна, стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Спиронолактон-Чайкафарма

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°С, на сухо място, в оригиналната им опаковка.

Не използвайте Спиронолактон-Чайкафарма след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Спиронолактон-Чайкафарма

Активното вещество е спиронолактон.

Другите съставки са: лактоза, царевично нишесте, поливидон,калциев фосфат дихидрат двуосновен, пречистен талк, магнезиев стеарат, силициев диоксид, лютива мента масло, хипромелоза, макрогликол 400 и титанов диоксид (Е 171).

Тези лекарствени продукти съдържат лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глкжозо-галактозна мал^р^^^^^н?

Как изглежда Спиронолактон-Чайкафарма и какво съдържа опаковката

Спиронолактон- Чаикафарма 25 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бели на цвят.

Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бели на цвят.

Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бели на цвят.

Притежател на разрешението за употреба н производител

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бул “Г.М. Димитров” № 1, 1172 София, България тел.: 02/962 54 54 факс: 02/960 37 03 e-mail: info@tchaikaphanna.com

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бул ‘Т.М. Димитров” № 1, гр. София 1172, България тел.: 02/ 962 54 54 факс: 02/ 960 37 03 e-mail: info@tchaikapharma.com

Дата на последно одобрение на листовката

Септември 2012 г.

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код