0 0.00 лв.
0 0.00 лв.
-48%

СПЕРСАДЕКС КОМП. КОЛИР 5МЛ

2.83 лв.

За лечение на остър и хроничен кератит и конюнктивит от инфекциозен, алергичен (но невирусен произход); възпаление на предната увея; склерит, еписклерит и миозит; постоперативно лечение на катаракта, глаукома и страбизъм.

Изчерпан

SKU 264 Категория:

СПЕРСАДЕКС КОМП.КОЛИР / SPERSADEX COMP. COLLYR 5МЛ дозировка и приложение:
Прилага се по 1 капка 3-5 пъти дневно.

СПЕРСАДЕКС КОМП.КОЛИР / SPERSADEX COMP. COLLYR 5МЛ състав:
В 1 ml колир се съдържат: Dexamethasone sodium phosphate 1 mg, Chloramphenicol 5 mg

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ПОТЕРБИТЕЛЯ

Spersadex* Com p. 5mg/ml /1 mg/ml eye drops, solution
Сперсадекс Комп. 5mg/ml / 1 mg/ml капки за очи, разтвор
Хлорамфеникол/Дексаметазонов натриев фосфат (chlorarnphenicol/dexamethasone sodium phosphate)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас, Не го преотстъпвайте на други хора. То можела им
навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите,
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Сперсадекс Комп. и за какво се използва
2. Преди да използвате Сперсадекс Комп.
3. Как да използвате Сперсадекс Комп.
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Сперсадекс Комп.
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СПЕРСАДЕКС КОМП. И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Сперсадекс Комп съдържа две активни вещества хлормафеникол и дексаметазон. Прилага се под формата на капки за очи.
Сперсадекс Комп. се използва при възпаление на предния очен сегмент при пациенти, при които е показана кортикостероидна терапия и е налице съпътстваща бактериална инфекция, чувствителна на хлорамфеникол или висок риск за такава инфекция.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СПЕРСАДЕКС КОМП. Не прилагайте Сперсадекс Комп, при
свръхчувствителност към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на Сперсадекс Комп.
наранявания и язвени процеси на роговицата. Херпес симплекс и други вирусни инфекции, микози и други гъбнчни инфекции
сериозни заболявания на кръвоносната система и нарушена чернодробна функция наличие на фамилно обусловена недостатъчност във функцията на костния мозък бебета на възраст от 0 до 27 дни
Обърнете специално внимание прн приложението на Сперсадекс Комп.
Дългосрочното лечение с хлорамфеникол, също и при локално приложение в окото може, в много редки случаи да доведе до костномозъчна аплазия.
Продължителната употреба модае да доведе до вторични инфекции на окото или да подпомогне растежа на нечувствителни бактерии, Кортикосгероиднте може да доведат домаскиране, активиране или екзапербация на инфекцията на окото.
Продължителната употреба на коргикостероиди може да причини патологично повишение на вътреочното налягане. При хора с предразположение и тези с известна глаукома, трябва редовно да се следи вътреочното налягане, особено в случаите на продължително лечение.
Интензивната дългосрочна терапия е възможно да доведе до образуване или влошаване на катаракта. Продуктът не трябва да се използва в продължение на повече от 10 дни,
При заболяванията, причиняващи изтъняване на роговицата или склерата е описана перфорация при хронична употреба на локални стероиди. Необходимо е внимание при едновеменното прилагане на локални стероиди, като дексаметазон и локални НСПВС. Ако липсва подобрение след 3 дни лечение, консултирайте се с Вашия лекар.
Употребата на стероиди, непосредствено след операция на катараюа, може да забави зарастването и да повиши честотата на образуване на були.
Информирайте Вашия лекар ако страдате от диабет преди да започнете лечение. Може да сте предразположени към повишение на вътреочното налягане и/или образуването на катвракта. Вашият лекар ще обсъди с Вас ползите от лечението.
Не се препоръчва ползването на контактни лещи при инфекции на окото, тъй като те може да спомогнат за разпространението на микроорганизмите. Бензалкониевият хлорид може да предизвика дразнене на окото и е известно, че обезцветява меките контактни лещи. Капките за очи не са предназначени за инжектиране. Те никога не грабва да се инжектират

Приложение при деца
Необходимо е предпазливо поведение при прилагане на коргикостероиди при кърмачета (на възраст от 28 дни до 3 месеца) н деца на възраст под 2 години.
Прием на други лекарства
Сперсадекс Комп. не трябвала се прилага заедно с бактерицидни вещества (пеницилин, цефалоспорнни, гентамицин, тетрациклини, полимиксин В, ванкомицин, сулфадиазин). Бактериостатичните антибиотици може да потиснат бактерицидните антибиотици и не трябва да се прилагат по време на лечение с лекарства, които увреждат хемопоезата, със сулфанилурейнн продукти, кумаринови производни, хидантоини или метотрексат.

Бременност и кърмене
Сперсадекс Комп. не трябва да се прилага на бременни жени или новородени бебета. Подобно на тях кърмещи майки не трябва да използват Сперсадекс Комп.

Шофиране и работа с машини
Всеки пациент, който е имал замъглено виждане или някакво зрително нарушение, не трябва да шофира или работи с машини до възстановяване на нормалното зрение.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СПЕРСАДЕКС КОМП. За очно приложение
Възрастни
Прилага се 1 капка 3-5 пъти дневно в конюкктивалния сак в продължение на не повече от 10 дни. Остри случаи: до 1 капка на всеки час.
Деца
Сперсадекс Комп. не трябва да се използва при новородени (на възраст ст: 0 до 27 дни). След прилагане на капките за очи е необходимо да се притисне вътрешния ъгъл на окото или затварането на очите за 3 минути.

Пациенти в напреднала възраст
Не се налага промяна в дозировката прн пациенти в напреднала възраст.
Ако сте използвали повече от необходимото количество
Предозирането при локално приложение е нетипично. Ако по невнимание лекарството бъде взето през устата, информирайте незабавно Зашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Сперсадекс Комп, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Тъй като Сперсадекс Комп. съдържа комбинация от дексаметазон и хлорамфеникол, може да се очакват нежеланите реакции, наблюдавани при всяко от активните вещества. Липсват доказателства от следрегистрационните проучвания за допълнителна токсичност след съвместното приложение на двете съединения.
Нарушения на кръвта и лимфната система
В литературата се съобщават редки случаи на понякога необратими кръвни дискразии {апластична анемиян панцитопения, ленкопения, тромбоцитопения и агранулоцитоза) с фатален изход след употреба на продукти за очно приложение, съдържащи хлорамфеникол.

Нарушения на имунната система
В литературата са публикувани случаи на анафилактични реакции към локално приложен хлорамфеникол. Рядко се съобщават алергични реакции под формата на екзема на ъглите на устата.

Нарушения на нервната система
В редки случаи след приложение на хлорамфеникол се наблюдава обратим неврит на зрителния нерв.

Нарушения на очите
Най-често съобщаваните нежелани реакции са тези, които са показателни за дразнене или реакции на свръхчувствителност (сърбеж, зачервяване, подуване, усещане за чуждо тяло, или друг признак за дразнене, лисващ преди започване на терапията). Съобщава се и за парене в окото и смъдене след накапване, както и замъглено виждане.
Нежеланите реакции, свързани с местна стероидна терапия, включват повишаване на вътреочното налягане с възможно развитие на глаукома (увреждане на зрителния нерв, зритепната острота и нарушения на зрителното поле), образуване на задна субкапсуларна катаракта, вторична инфекция на окото след потискане на отговора на пациента. Възможноо е забавено заздравяване на раните и изтъняване на роговицата и/или перфорация на булбуса.
При употребата на стероиди за очно приложение са възможни също птоза и мидриаза.

Стомашно-чревни нарушения
След приложение на хлорамфеникол пациентът може да има горчив вкус в устата (дисгезня). Въпреки че системните ефекти не са чести, известни са няколко случая на системни ефекти на кортикостероидите след локалното им приложение.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакиин стане сериозна, или забележите други, не описани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СПЕРСАДЕКС КОМП.
Да се съхранява в хладилник (2°С – S °С).
Да не се използва след срока на годност о/^елязан върху етикета на опаковката.
Затворете флакона веднага след употреба. Не ползвайте продукта в продължение на повече от един
месец след първоначалното отваряне на опаковката. Препоръчително е да се унищожи всяко
останало количество лекарство след приключване на лечението.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Сперсадекс Комп.
Активните вещества са хлорамфеникол (5 mg/ml) и дексаметазон (1 mg^ml) под формата на натриев фосфат (dexameihasone sodium phosphate).
Другите съставки са бензалкониев хлорид, макрогол 400, макроглицерол рицинолеат, динатриев едетеат, натриев хндрокспд, вода за инжекции,
Сперсадекс Кaмп. се предпвга във флакон с тутатор m 5 ml, поставен в картонена кутия. Всяка опаковка съдържа I флакон с капки за очи.

Притежател на разрешението за употреба
Laboratoires THE А,
12 rue Louis Bleriot
63017 Clermont-Ferrand Cede* 2
Франция

Производител
EXCEL VISION, Rue de la Lombardiere 07100 Anoiiay Франция

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код