0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

СЕРОКСАТ ТАБЛ. 20МГ Х 30

15.69 лв.

За лечение на депресия; лечение на обсесивно-компулсивно разстройство; лечение на паническо разстройство с или без агорафобия; лечение на социално тревожно разстройство; лечение на генерализирана тревожност и предотвратяване на рецидиви; лечение на посттравматично стресово разстройство.

Изчерпан

SKU 211 Категория:

СЕРОКСАТ ТАБЛ. / SEROXAT TABL. 20 мг.х 30 състав:
Paroxetine hydrochloride 20 mg.

?Листовка: информация за потребителя

SEROXAT (Сероксат) 20 mg филмирани таблетки
Пароксетин (paroxetine) под формата нахидрохлорид кемихидрат

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.
– Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява СЕРОКСАТ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете СЕЮКСАТ
3. Как да приемате СЕРОКСАТ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СЕРОКСАТ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СЕРОКСАТ и за какво се използва

СЕРОКСАТ е за лечение на възрастни пациенти с депресия и/или тревожни разстройства.
Тревожните разстройства, които могат да се лекуват със СЕРОКСАТ са: обсесивно-компулсивно разстройство (повторяеми натрапливи мисли с неконтролируемо поведение), паническо разстройство (пристъпи на паника, включително такива, предизвикани от агорафобия, което е страх от открити пространства), социално тревожно разстройство (страх от или избягване на социални ситуации), пост-травматично стресово разстройство (тревожност след травматично преживяване) и генерализирано тревожно разстройство (постоянно чувство за тревожност и нервност).
СЕРОКСАТ принадлежи към група лекарства, наречени селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (SSRIs). В мозъка на всеки човек има вещество, наречено серотонин. Хората, които са депресирани или тревожни, имат по-ниски нива на серотонина от останалите хора. Не е напълно изяснено как действат СЕРОКСАТ и останалите инхибитори на обратното поемане на серотонина, но те може да спомагат за повишаване на нивата на серотонин в мозъка. Правилното лечение на депресията или тревожните разстройства е важно, за да Ви помогне да сте по-добре.

2. Преди да приемете СЕРОКСАТ

Не приемайте СЕРОКСАТ…
– Ако приемате лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ, включително моклобемид и метилтиониниев хлорид (метиленово синьо), или сте ги приемали през последните две седмици. Вашият лекар ще Ви посъветва как трябва да започнете приема на СЕРОКСАТ, след като спрете да приемате МАОИ.
– Ако приемате антипсихотичните лекарства тиоридазин или пимозид.
– Ако сте алергични към пароксетин или към някоя от останалите съставки лекарство (изброени в точка 6).
Ако някое от посочените по-горе твърдения се отнася до Вас, уведомете Вашия лекар без да приемате СЕРОКСАТ.

Предупреждения и предпазни мерки
Коментирайте с Вашия лекар…
– Приемате ли някакви други лекарства (вж. Други лекарства и СЕРОКСАТ, в тази листовка)?
– Приемате ли тамоксифен за лечение на рак на гърдата или проблеми с плодовитостта? СЕРОКСАТ може да направи тамоксифен по-малко ефективен, така че Вашият лекар може да Ви препоръча друг антидепресант.
– Имате ли проблеми с бъбреците, черния дроб или сърцето?
– Имате ли епилепсия и имали ли сте гърчове в миналото?
– Имали ли сте маниакални епизоди (свръхреактивно поведение или мисли)?
– Прилагат ли Ви електроконвулсивна терапия (ЕКТ)?
– Имали ли сте проблеми, свързани с кървене, или приемате ли лекарства, които могат да повишат риска от – кървене (това включва лекарства за разреждане на кръвта като варфарин, антипсихотични лекарства като перфеназин или клозапин, трициклични антмдепресанти, лекарства, използвани за лечение на болка и възпаление, наречени нестероидни противовъзпалителни средства или НСПВС като аспирин, ибупрофен, целекоксиб, етодолак, диклофенак, мелоксикам)?
– Имате ли диабет?
– На безсолна диета ли сте?
– Имате ли глаукома (повишено вътреочно налягане)?
– Бременна ли сте или планирате да забременеете (вж. Бременност и кърмене и прием на СЕРОКСАТ в тази листовка)?
– На възраст под 18 години ли сте (вж. Деца и юноши на възраст под 18 години, в тази листовка)?

Ако отговорите с ДА на който и да било от тези въпроси, и все още не сте го обсъдили с Вашия лекар, обърнете се към него за съвет какво да правите по отношение на приема на СЕРОКСАТ.

Деца и юноши на възраст под 18 години
СЕРОКСАТ не трябва да се прилага при деца и юноши на възраст под 18 години. Също така, при пациентите на възраст под 18 години е повишен рискът от нежелани лекарствени реакции като опити и мисли за самоубийство и враждебност (главно агресия, опозиционно поведение и ярост), когато приемат СЕРОКСАТ. Ако Вашият лекар е предписал СЕРОКСАТ на Вас (или на Вашето дете) и Вие искате да обсъдите този въпрос, моля върнете се при него. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако някой от посочените по-горе симптоми се появи или се влоши, докато Вие (или Вашето дете) приемате СЕРОКСАТ, Освен това, дългосрочните ефекти на СЕРОКСАТ за безопасността по отношение на растежа, съзряването и познавателното и поведенческо развитие, все още не са доказани при тази възрастова група.

При изпитвания на СЕРОКСАТ при деца и подрастващи на възраст под 18 години честите нежелани лекарствени реакции, засягащи по-малко от 1 на 10 деца/подрастващи, са били: увеличение на мислите и опитите за самоубийство, целенасочено самонараняване, враждебност, агресивност и недружелюбност, липса на апетит, треперене, патологично потене, хиперактивност (имат прекалено много енергия), възбуда, промяна на емоциите (включително плач и промени на настроението) и необичайно получаване на синини и кървене (като кървене от носа). Изпитванията показват, че същите симптоми са засягали децата и подрастващите, приемащи таблетки захар (плацебо) вместо СЕРОКСАТ, въпреки че в този случай са наблюдавани по-рядко.

При някои пациенти на възраст под 18 години в тези проучвания са наблюдавани симптоми на отнемане, при спиране приема на СЕРОКСАТ. Тези ефекти са били сходни с наблюдаваните при възрастни след спиране на приема на СЕРОКСАТ (вж. Точка 3, Как да приемате СЕРОКСАТ, в тази листовка). В допълнение на това, при пациентите на възраст под 18 години и също често (при по-малко от 1 на 10 пациенти) се наблюдават стомашни болки, изнервеност и промяна в емоциите (включително плач, промени на настроението, опити за самонараняване, мисли и опити за самоубийство).
Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може да се засилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като при всички тези лекарства е необходимо време, за да започнат да действат – обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго.

Вие може да бъдете по-предразположени да мислите по този начин:
– Ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване.
– Ако сте млад човек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск от поведение, свързано със самоубийство при хора на възраст под 25 години с психични заболявания, които са лекувани с антидепресант.
Ако по което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница.
Може да прецените, че е полезно да споделите с роднина илн близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени в поведението Ви.

Важни нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при прием на СЕРОКСАТ
Някои пациенти, които приемат СЕРОКСАТ, развиват състояние, наречено акатизия, при което усещат, че не могат да си намерят място и не могат да седят или стоят прави спокойно.
Други пациенти развиват състояние, наречено серотонинов синдром, при което имат някои или всички от следните симптоми: обърканост, безпокойство, потене, разтрисане, треперене, халюцинации (странни образи и звуци), внезапни спазми на мускулите или забързан сърдечен ритъм. Свържете се с Вашия лекар, ако забележите някои от тези симптоми. За повече информация по отношение на тези или други нежелани лекарствени реакции на СЕРОКСАТ вж. Точка 4, Възможни нежелани реакции, в тази листовка.

Други лекарства и СЕРОКСАТ
Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на СЕРОКСАТ, или да повишат риска от развитие на нежелани лекарствени реакции. Също така, СЕРОКСАТ може да повлияе начина на действие на някои други лекарства. Такива са:
– Лекарства, наречени моноамннооксидазни ннхибнтори (МАОИ, включително моклобемид и метилтиониниев хлорид (метиленово синьо)) – вж. Не приемайте СЕРОКСАТ в тази листовка.
– Тиоридазин или пимозид, които са антипсихотични лекарства -вж. Не приемайте СЕРОКСАТ, в тази листовка.
– Аспирин, ибупрофен или други лекарства, наречени НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) като целекоксиб, етодолак, диклофенак и мелоксикам, които се прилагат при болка и възпаление.
– Трамадол и петидин, болкоуспокоителни.
– Лекарства, наречени триптани, като суматрштган, които се използват за лечение на мигрена.
– Други антидепресанти, включително други инхибитори на обратното поемане на серотонина и трициклични антидепресанти като кломипрамин, нортриптилин и дезипрамин.
– Хранителна добавка, наречена триптофан.
– Лекарства като литий, рисперидон, перфеназин, клозапин (наречени антипсихотични лекарства), които се използват за лечение на някои психиатрични състояния.
– Фентанил, използван при анестезия или за лечение на хронична болка.
– Комбинация от фозампренавир и ритонавир, която се използва за лечение на инфекция с вируса на СПИН (HTV).
– Жълт кантарион, билка която се прилага при депресия.
– Фенобарбитал, фенитоин, натриев валпроат или карбамазепин, използвани за ледйвдфядея гърчове или епилепсия.
– Атомоксетин, който се използва за лечение на хиперактивно разстройство с липса на внимание.
– Проциклидин, който се използва за облекчаване на тремор, главно при болестта на Паркинсон.
– Варфарин или други лекарства (наречени антикоагуланти), които се използват за разреждане на кръвта.
– Пропафенон, флекаинид и лекарства, които се използват за лечение на неравномерен сърдечен ритъм.
– Метопролол, бета-блокер за лечение на повишено кръвно налягане и сърдечни проблеми.
– Рифампицин, използван за лечение на туберкулоза (ТВ) и лепра
– Линезолид, антибиотик
– Тамоксифен, който се използва за лечение на рак на гърдата или проблеми с плодовитостта

Ако приемате или наскоро сте приемали някое от лекарствата в този списък, и все още не сте го обсъдили с Вашия лекар, върнете се при него и го попитайте какво да правите. Може да се наложи промяна на дозата или да Ви бъде предписано друго лекарство.
Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарства, включително и такива, които се купуват без рецепта.

Прием на СЕРОКСАТ с храни и напитки
Не консумирайте алкохол, докато приемате СЕРОКСАТ. Алкохолът може да влоши симптомите Ви или нежеланите лекарствени реакции. Приемът на СЕРОКСАТ сутрин с храна ще намали вероятността от гадене.

Бременност и кърмене и прием на СЕРОКСАТ
Информирайте Вашия лекар възможно най-скоро, ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност. Някои проучвания са показали повишен риск от вродени дефекти, особено такива засягащи сърцето, при бебета, чиито майки са приемали СЕРОКСАТ през първите няколко месеца от бременността. В общата популация, приблизително 1 на 100 бебета се ражда със сърдечен дефект. Това съотношение се повишава до 2 на 100 бебета при майки, които са приемали СЕРОКСАТ. Вие и Вашият лекар може да решите, че е по-добре да минете на друго лечение или постепенно да спрете да приемате СЕРОКСАТ, докато сте бременна. Въпреки това, в зависимост от обстоятелствата, Вашият лекар може да реши, че за Вас е по-добре да продължите да приемате СЕРОКСАТ.

Уведомете Вашата акушерка или лекар, ако приемате СЕРОКСАТ. Лекарства като СЕРОКСАТ, приемани по време на бременност, особено през последните месеци, могат да повишат риска от сериозно състояние при бебета, наречено персистираща пулмонална хипертония на новороденото. При това състояние кръвното налягане в кръвоносните съдове между сърцето и белите дробове на бебето е твърде високо. Ако приемате СЕРОКСАТ през последните 3 месеца от бременността, Вашето новородено бебе може да има също и други състояния, които обикновено започват в рамките на първите 24 часа след раждането.
Симптомите включват:
– проблеми с дишането
– синкав оттенък на кожата или кожата е твърде топла или студена
– сини устни
– повръщане или нарушено хранене
– голяма уморяемост, невъзможност за спане или продължителен плач
– стегнати или отпуснати мускули
– тремор, трепвания или гърчове
Ако Вашето бебе има някои от тези симптоми, когато се роди, или сте притеснени за здравето му, свържете се с Вашия лекар или акушерка, които ще Ви посъветват какво да правите.

Възможно е СЕРОКСАТ да се отделя в много малки количества в кърмата. Ако приемате СЕРОКСАТ, преди да започнете да кърмите, трябва да се върнете при Вашия лекар и да поговорите с него. Вие и Вашият лекар може да решите, че може да кърмите, докато приемате СЕРОКСАТ.

В проучвания при животни е показано, че пароксетин намалява качеството на спермата. Теоретично това би могло да повлияе на плодовитостта, но досега не е наблюдавано влияние върху плодовитостта при хора.

Шофиране и работа с машини
Възможните нежелани лекарствени реакции на СЕРОКСАТ включват замаяност, обърканост, сънливост и замъглено зрение. Не шофирайте и не работете с машини, ако получите тези нежелани реакции.

3.Как да приемате СЕРОКСАТ

Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекаря. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Понякога може да се налага да приемате по повече от една таблетка или по половин таблетка. Дадената по-долу таблица показва колко таблетки трябва да приемате.
Подходящите дози за различни състояния са посочени в таблицата по-долу:

Начална доза Препоръчителна дневна доза Максимални дневна доза

Депресия 20 mg (1 таблетка) 20 mg (1 таблетка) 50 mg (2 таблетки и половина)

ОКР 20 mg (1 таблетка) 40 mg (2 таблетки) 60 mg (3 таблетки)

Паническо
разстройство 10 mg (1/2 таблетка) 40 mg (2 таблетки) 60 mg (3 таблетки)

Социално
тревожно
разстройство 20 mg (1 таблетка) 20 mg (1 таблетка) 50 mg (2 таблетки и половина)

Посттравматично
стресово
разстройство 20 mg (1 таблетка) 20 mg (1 таблетка) 50 mg (2 таблетки и половина)

Генерализирано
тревожно
разстройство 20 mg (1 таблетка) 20 mg (1 таблетка) 50 mg (2 таблетки и половина)

Вашият лекар ще Ви посъветва каква доза Ви е необходима, когато започвате да приемате СЕРОКСАТ за първи път. Повечето хора започват да се чувстват по-добре след няколко седмици. Ако след този период не започнете да се чувствате по-добре, поговорете с Вашия лекар и той ще Ви посъветва какво да правите. Лекарят може да реши постепенно да увеличава дозата Ви с по 10 mg, до достигане на максималната дневна доза.

Приемайте таблетките сутрин с храна.

Поглъщайте ги с вода.

Не ги дъвчете.

Вашият лекар ще Ви каже колко дълго ще е необходимо да приемате таблетките. Този период може да е много месеци или дори повече.

Хора в старческа възраст
Максималната доза за хора над 65 години е 40 mg дневно.

Пациенти с чернодробно или бъбречно заболяване
Ако имате проблеми с черния дроб или имате тежко бъбречно заболяване, Вашият лекар може да реши, че трябва да приемате по-ниска доза СЕРОКСАТ от обичайната.

Ако сте приели повече от необходимата доза СЕРОКСАТ
Никога не приемайте повече таблетки от това, което Ви е препоръчал Вашият лекар. Ако приемете твърде много таблетки от СЕРОКСАТ (или някой друг приеме повече таблетки), незабавно кажете на Вашия лекар или се обадете в болница. Покажете им опаковката на таблетките.
Ако някой приеме свръхдоза от СЕРОКСАТ, може да получи някои от симптомите, изброени в точка 4, Възможни нежелани реакции, или следните симптоми: повишена температура, неконтролируемо стягане на мускулите.

Ако сте пропуснали да приемете СЕРОКСАТ
Приемайте Вашето лекарство по едно и също време всеки ден.
Ако пропуснете да приемете дозата от лекарството и се сетите преди да си легнете, приемете я направо. Следващия ден продължете както обикновено.
Ако се сетите през нощта или на другия ден, оставете пропуснатата доза. Възможно е да получите симптоми на отнемане, но те трябва да отминат, когато приемете следваща си доза по обичайното време.

Какво да направите, ако не се чувствате по-добре
СЕРОКСАТ няма да облекчи симптомите Ви веднага – на всички антидепресанти е необходимо време, за да подействат. Някои хора започват да се чувстват по-добре след няколко седмици, но при други този период може да е по-дълъг. Някои хора, които приемат антидепресанти, първоначално се влошават и след това се подобряват. Ако не се почувствате по-добре след няколко седмици, върнете се при Вашия лекар и той ще Ви посъветва какво да правите. Вашият лекар трябва да Ви насрочи повторно посещение няколко седмици след първоначалното започване на лечението. Уведомете Вашия лекар, ако не сте започнали да се чувствате по-добре.

Ако сте спрели приема на СЕРОКСАТ
Не спирайте приема на СЕРОКСАТ, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите. Когато спирате приема на СЕРОКСАТ, Вашият лекар ще Ви помогне да намалите дозата бавно за няколко седмици или месеца, което би трябвало да намали вероятността от развитие на ефекти на отнемане. Единственият начин за това е постепенно намаляване на дозата, която приемате, с 10 mg на седмица. Според повечето хора симптомите при спиране приема на СЕРОКСАТ са леки и отминават спонтанно в рамките на две седмици. При някои хора тези симптоми може да са по-тежки или да продължават по-дълго.

Ако получите симптоми на отнемане, когато намалявате приема на таблетките, Вашият лекар може да реши, че трябва да ги намалявате по-бавно. Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако получите тежки ефекти на отнемане, когато спрете да приемате СЕРОКСАТ. Вашият лекар може да Ви каже да започнете да приемате лекарството отново и да намалявате дозата по-бавно.

Ако получите симптоми на отнемане, все пак може да спрете да приемате СЕРОКСАТ.

Възможни симптоми на отнемане, когато спипате лечението

Проучванията показват, че 3 от 10 пациенти забелязват появата на един или повече симптоми при спиране на СЕРОКСАТ. Някои симптоми на отнемане се наблюдават по-често от други.

Чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 пациенти:
– Усещане за замаяност, нестабилност или липса на баланс.
– Мравучкане, парещо усещане и (по-рядко) усещане за електричен шок, включително в главата, както и бръмчене, свистене, свирене, звънене или други натрапчиви шумове в ушите (тинитус).
– Нарушения на съня (живи сънища, кошмари, невъзможност за заспиване).
– Безпокойство.
– Главоболие.

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 100 пациенти:
– Гадене.
– Потене (включително през нощта).
– Безпокойство или тревожност.
– Тремор (треперене).
– Обърканост или дезориентираност.
– Диария (разстройство).
– Повишена чувствителност или раздразнителност.
– Зрителни нарушения.
– Неравномерен или бърз пулс (палпитации).

Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако сте притеснени от ефектите от спиране на лекарството, когато престанете да приемате СЕРОКСАТ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Нежеланите лекарствени реакции се появяват най-вече през първите няколко седмици от приема на СЕРОКСАТ.

Посетете Вашия лекар, ако по време на лечението получите някоя от посочените по-долу нежелани лекарствени реакции.

Може да се наложи да се свържете с Вашия лекар или направо да отидете в болницата.

Нечести нежелани лекарствени реакции, конто обикновено засягат до 1 на всеки 100
– Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако имате необичайно насиняване или кървене, включително повръщане на кръв или кръв в изпражненията.
– Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако установите, че не можете да уринирате.

Редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 1 000 пациенти:
– Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако имате гърчове.
– Ако имате чувство, че не можете да си намерите място, да седите или да стоите пран . спокойно, може да имате състояние, наречено акатизия. Повишаването на дозата може да влоши тези усещания. Свържете се с Вашия лекар, ако се чувствате по описания начин.
– Ако се чувствате уморен, слаб или объркан и мускулите Ви болят, схванати са или не можете да ги координирате, причината може да е ниско ниво на натрий в кръвта Ви. Свържете се с Вашия лекар, ако имате тези симптоми.

Много редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 000 пациенти:
– Алергични реакции към СЕРОКСАТ.
Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако получите червен и бучко-подобен кожен обрив, подуване на клепачите, лицето, устните, устата или езика, ако получите сърбеж или имате трудности при дишането и преглъщането.
– Ако имате някои от описаните по-долу симптоми, може да страдате от състояние, наречено серотонинов синдром. Симптомите включват: усещане за обърканост, усещане за безпокойство, потене, втрисане, треперене, халюцинации (странни образи и звуци), внезапни мускулни спазми или сърцебиене. Свържете се с Вашия лекар, ако се чувствате по описания по-горе начин.
– Остра глаукома.
Свържете се с Вашия лекар, ако усетите болка в очите и усетите замъглено виждане.

Неизвестна честота
Някои хора са имали мисли за самонараняване или за самоубийство, докато са приемали СЕРОКСАТ или скоро след прекратяване на лечението (вж. Преди да приемете СЕРОКСАТ).

Други възможни нежелани лекарствени оеакпии по време на лечението

Много чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат повече от 1 на 10 пациенти:
– Гадене. Приемането на лекарството сутрин с храна ще намали възможността това да се случи.
– Нарушение в нормалната сексуална функция, например невъзможност за постигане на оргазъм, а при мъже и патологична ерекция и еякулация.

Чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 пациенти:
– Повишаване на нивата на холестерол в кръвта Липса на апетит
– Нарушен сън (безсъние) или сънливост.
– Необичайни сънища (включително кошмари)
– Усещане за замаяност или втрисане (тремор)
– Главоболие
– Проблеми с концентрацията Напрегнатост
– Необичайно усещане за слабост Замъглено зрение Прозяване, сухота в устата Диария или запек Повръщане
– Повишаване на теглото Потене.

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 100 пациенти:
– Краткосрочно повишаване на кръвното налягане или краткосрочно понижаване, което може да Ви накара да се почувствате замаяни, когато ставате рязко.
– По-бързо биене на сърцето от нормалното.
– Липса на движение, схванатост, треперене или патологични движения в устата и езика.
– Разширени зеници
– Кожни обриви
– Обърканост
– Халюцинации (странни образи и звуци)
– Невъзможност за уриниране (задръжка на урината) или неконтролирано, неволно изпускане на урина (инконтиненция на урината).

Редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 1000 пациенти:
– Патологична секреция на мляко от гърдите при мъже и жени Бавен сърдечен ритъм
– Ефекти върху черния дроб, които се изразяват с промени в кръвните тестове на чернодробната Ви функция – Пристъпи на паника
– Свръхреактивно поведение или мисли (мания)
– Усещане за отделяне от себе си (деперсонализация)
– Тревожност
– Неустоим импулс за движение на краката (Синдром на неспокойните крака)
– Болка в ставите или мускулите.

Много редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 000 пациенти:
– Кожен обрив, при който може да се образуват мехури, и изглежда като малки мишени (централно тъмно петно, заобиколено от по-бледа област с тъмен кръг по ръба), наречен мултиформена еритема
– Обширен обрив с мехури и излющване на кожата, особено около устата, носа, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън)
– Обширен обрив с мехури и излющване на кожата по голяма част от телесната повърхност (токсична епидермална некролиза)
– Чернодробни проблеми, от които кожата или бялото на очите стават жълти.
– Задръжка на течности или вода, което води до подуване на ръцете и краката.
– Чувствителност на светлина
– Болезнена ерекция на пениса, която не преминава
– Нисък брой на белите кръвни клетки.

Някои пациенти развиват бръмчене, свистене, свирене, звънене или други натрапчиви шумове в ушите (тинитус), когато приемат СЕРОКСАТ.

При пациенти, които приемат този тип лекарства, е наблюдаван повишен риск от костни фрактури.

Ако имате някакви притеснения, докато приемате СЕРОКСАТ, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, които ще могат да Ви посъветват. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5.Как да съхранявате СЕРОКСАТ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Ако използвате по половин таблетка, внимателно я съхранявайте на сигурно място в опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

б.Съдържание па опаковката и допълнителна информация

Какво съдържат СЕРОКСАТ таблетки
Активното вещество е пароксетин (20 mg) под формата на хидрохлорид хемихидрат.
Другите съставки са
– в ядрото на таблетката: двуосновен калциев фосфат дихидрат (Е341), магнезиев стеарат (Е470Ь) и натриев нишестен гликолат (тип А)
– във филмовото покритие: хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е 171), макрогол 400 и полисорбат 80 (Е433).

Как изглежда СЕРОКСАТ и какво съдържа опаковката
СЕРОКСАТ 20 mg филмирани таблетки са бели, овални таблетки с гравиран надпис “SEROXAT 20” или “20” от едната страна и делителна черта от другата. Таблетките са опаковани в блистери. Всяка опаковка съдържа 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Притежател на разрешението за употреба е:
SmithKline Beecham Ltd.,
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
Великобритания

Производители:

Glaxo Wellcome Production,
Terras 1, Zone Industrielle du Terras,
53100 Mayerme,
Франция

или

SmithKline Beecham Pic.,
Manor Royal, Crawley, RH10 9QJ,
West Sussex,
Великобритания

или

S.C. Europharm S.A.
2 Panselelor St, Brasov
County of Brasov, 500419
Румъния

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
ГлаксоСмитКлайн ЕООД бул.
Цариградско шосе № 115 Г

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код