0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

ПРЕДУКТАЛ MR ТАБЛ. 35МГ Х 60

14.99 лв.

Това лекарство е предназначено за употреба при възрастни, в комбинация с други медикаменти за лечение на ангина пекторис (гръдна болка, причинена от коронарна болест).

Изчерпан

SKU 282 Категория:

ПРЕДУКТАЛ MR / PREDUCTAL MR ТАБЛ. 35 мг.х 60 дозировка и приложение:
Препоръчителната доза на Предуктал MR 35 mg е по една таблетка два пъти дневно по време на хранене сутрин и вечер.

Ако имате проблеми с бъбреците или ако сте на възраст над 75 години, Вашият лекар може да коригира препоръчваната доза.

ПРЕДУКТАЛ MR / PREDUCTAL MR ТАБЛ. 35 мг.х 60 съставки:
Активното вещество е триметазидин дихидрохлорид

Другите съставки са: калциев хидроген фосфат дихидрат, хипромелоза, повидон, безводен колоидален силиций, магнезиев стеарат, титанов двуокис (Е 171), глицерол, макрогол 6000, червен железен окис (Е 172).

?ПРЕДУКТАЛ MR 35 mg таблетки с изменено освобождаване
PREDUCTAL MR 35mg modified release tablets
Триметазидин дихидрохлорид
(Trimetazidine dihydrochloride)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
• Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ПРЕДУКТАЛ MR и за какво се използва
2. Преди да приемете ПРЕДУКТАЛ MR
3. Как да приемате ПРЕДУКТАЛ MR
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПРЕДУКТАЛ MR
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Предуктал MR и за какво се използва

Това лекарство е предназначено за употреба при възрастни, в комбинация с други медикаменти за лечение на ангина пекторис (гръдна болка, причинена от коронарна болест).

2. Преди да приемете Предуктал MR

Не приемайте Предуктал MR
ако сте алергичен към триметазидин или към някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
ако имате болест на Паркинсон: болест на мозъка, която засяга движенията (треперене, скована стойка, забавени движения и клатушкаща се, небалансирана походка), ако имате тежки проблеми с бъбреците.
Обърнете специално внимание при употребата на Предуктал MR
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Предуктал MR Това не е средство за лечение на стенокардии пристъпи, нито за първоначално лечение на нестабилна стенокардия. Това не е средство за лечение на миокарден инфаркт.
Информирайте Вашия лекар при случай на стенокарден пристъп. Може би ще се наложи провеждане на лабораторни изследвания и промяна на лечението.

Това лекарство може да причини или да влоши симптоми, като например треперене, скована поза, забавени движения и клатушкаща се, небалансирана походка, особено при хора в старческа възраст, което трябва да се изследва и да се съобщава на Вашия лекар, който може да направи повторна преценка на лечението.

Употреба на други лекарства
Досега няма съобщения за лекарствени взаимодействия.
Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт ако вземате или наскоро сте вземали други лекарства включително и такива, отпускани без лекарско предписание.
Прием яа Предуктал MR с храни и напитки
Таблетките трябва да се гълтат с чаша вода по време на хранене.

Деца и юноши
Предуктал MR не се препоръчва за деца на възраст под 18 години.
Бременност и кърмене Бременност
За предпочитане е да не се приемат лекарства по време на бременност. Ако разберете, че сте бременна, докато приемате това лекарство, се консултирайте с лекуващия си лекар, тъй като само той може да прецени необходимостта от продължаване на лечението.
Кърмене
Поради липсата на данни за излъчване в кърмата, не се препоръчва лечение по време на кърмене.
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Това лекарство може да бъде причина да се почувствате замаяни или сънливи, което ще повлияе на способността Ви за шофиране и работа с машини.
Важиа информация за някои от съставките на Предуктал MR
Не е приложимо.

3. Как да приемате Предуктал MR

Дозировка
Винаги приемайте това лекарство точно така, както Ви е казал Вашия лекар. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурен за нещо.
Препоръчителната доза на Предуктал MR 35 mg е по една таблетка два пъти дневно по време на хранене сутрин и вечер.
Ако имате проблеми с бъбреците или ако сте на възраст над 75 години, Вашият лекар може да коригира препоръчваната доза.
Начин и пътища на приложение Перорално приложение.
Таблетките трябва да се гълтат с чаша вода по време на хранене.

Честота на приемане
Обичайната дозировка е по една таблетка сутрин и вечер.
Ако мислите, че действието на Предуктал MR е твърде силно или твърде слабо, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече Предуктал MR от необходимата доза Консултирайте се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте пропуснали да приемете Предуктал MR
Продължете лечението, както обикновено.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате единичната доза, която сте пропуснали.
Ако сте спрели приема на Предуктал MR
Не е приложимо.
Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, Предуктал MR, може да предизвика нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава.

Чести:
Замаяност, главоболие, коремна болка, диария, лошо храносмилане, гадене, повръщане, обрив, сърбеж, копривна треска и усещане за слабост.

Редки:
Ускорена или неритмична сърдечна дейност (наричана палпитации), извънредни сърдечни удари, ускорен сърдечен ритъм, спадане на кръвното налягане при изправяне, което предизвиква замайване, леко зашеметяване или припадане, прималяване (общо неразположение), замайване, падане, зачервяване на лицето.

С неизвестна честота
Екстрапирамидни симптоми (необичайни движения, включително треперене и усукване на ръцете и пръстите, усукващи се движения на тялото, нестабилност на походката и обща скованост на ръцете и краката), които обикновено са обратими след прекратяване на лечението.
Нарушения в съня (безсъние, сънливост), запек, сериозно генерализирано зачервяване на кожата с образуване на мехури, подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да причини затруднения в преглъщането и дишането.
Силно изразено намаляване на броя на белите кръвни клетки, което прави по-вероятно появата на инфекции, намаляване на броя на тромбоцитите, при което се увеличава рискът от кръвотечение или кръвонасядане.
Чернодробно заболяване (гадене, повръщане, загуба на апетит, общо неразположение, треска, сърбеж, пожълтяване на кожата и очите, светло оцветяване на изпражненията, тъмно оцветяване на урината).
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Предуктал MR

Няма специални условия на съхранение.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте ПРЕДУКТАЛ MR след срока на годност, посочен на външната опаковка след „Годен до:”. Датата на годност се отнася за последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Предуктал MR
– Активното вещество е триметазидин дихидрохлорид
– Другите съставки са: калциев хидроген фосфат дихидрат, хипромелоза, повидон, безводен колоидален силиций, магнезиев стеарат, титанов двуокис (Е 171), глицерол, макрогол 6000, червен железен окис (Е 172).
Как изглежда Предуктал MR и какво съдържа опаковката
Предуктал MR 35mg таблетки с изменено освобождаване са розови, филмирани таблетки с лещовидна форма.
Таблетките са налични в блистери от 60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot,
92284 Suresnes cedex
Франция

Производители
Les Laboratoires Servier Industrie 45520 GIDY
Франция или
Servier (Ireland) Industry Ltd.
Gorey Road Arklow, Co. Wicklow Ирландия
или
ANPHARM Przedsi^biorstwo Farmaceutyczne S.A.
UI. Annopol 6B 03-236 Warszawa Полша

Местен представител:
Сервие Медикал ЕООД
Тел.:+359 2 921 57 00

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код