0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

Ротеас 60мг

Roteas съдържа активното вещество едоксабан и спада към група лекарства, наречени антикоагуланти. Това лекарство помага за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. То действа чрез блокиране на активността на фактор Xa, който е важен компонент на кръвосъсирването. Roteas се използва при възрастни:
• да предотврати образуването на кръвни съсиреци в мозъка (инсулт) и други кръвоносни съдове в тялото, ако имате определен вид неправилен сърдечен ритъм, наречен неклапно предсърдно мъждене, и най-малко един допълнителен рисков фактор като сърдечна недостатъчност, предишен инсулт или високо кръвно налягане;
• за лечение на кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в кръвоносните съдове на белите дробове (белодробна емболия) и за да предотврати повторно образуване на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове на краката и/или белите дробове.

Изчерпан

SKU 48007 Категория:

Какво трябва да знаете, преди да приемете Roteas
Не приемайте Roteas
• ако сте алергични към едоксабан или към някоя от останалите съставки на това лекарство
• ако имате активно кървене;
• ако имате заболяване или състояние, което повишава риска за сериозно кървене (например стомашна язва, нараняване или кръвоизлив в мозъка, скорошна операция на мозъка или очите);
• ако приемате други лекарства за предпазване от образуването на съсиреци (например варфарин, дабигатран, ривароксабан, апиксабан или хепарин), освен когато променяте антикоагулантното лечение или докато получавате хепарин през венозен или артериален катетър, за да се запази проходимостта му;
• ако страдате от чернодробно заболяване, което води до повишен риск от кървене;
• ако имате неконтролирано високо кръвно налягане;
• ако сте бременна или кърмите.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате Roteas,
• ако сте изложени на риск от кървене, какъвто може да е случаят, ако имате някое от следните състояния:
• терминална бъбречна недостатъчност или ако сте на диализа;
• тежко чернодробно заболяване;
• заболявания с кървене;
• проблем с кръвоносните съдове в задната част на очите (ретинопатия);
• скорошно кървене в мозъка (вътречерепно или вътремозъчно кървене);
• проблеми с кръвоносните съдове на мозъка или гръбначния стълб;
• ако имате механична сърдечна клапа.
Roteas 15 mg трябва да се използва само когато се преминава от Roteas 30 mg на антагонист на витамин К (например, варфарин) (вижте точка 3. „Как да приемате Roteas”).
Обърнете специално внимание при употребата на Roteas
• ако знаете, че имате заболяване, наречено антифосфолипиден синдром (нарушение на имунната система, което причинява повишен риск от образуване на кръвни съсиреци), кажете на Вашия лекар, който ще вземе решение за необходимостта от промяна на лечението.
• Ако Ви предстои операция:
• много е важно да приемате Roteas преди и след операцията точно във времето, определено от Вашия лекар. Ако е възможно, Roteas трябва да се спре поне 24 часа преди операцията. Вашият лекар ще определи кога да подновите приема на Roteas.
В спешни ситуации Вашият лекар ще помогне да се определят подходящите действия по отношение на Roteas.

Деца и юноши
Roteas не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст. Няма информация за употребата му при деца и юноши.
Други лекарства и Roteas
Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
Ако приемате някое от следните:
• някои лекарства за гъбични инфекции (например кетоконазол);
• лекарства за лечение на нарушен сърдечен ритъм (например дронедарон, хинидин, верапамил);
• други лекарства, които намаляват кръвосъсирването (например хепарин, клопидогрел или антагонисти на витамин K като варфарин, аценокумарол, фенпрокумон или дабигатран, ривароксабан, апиксабан);
• антибиотици (например еритромицин);
• лекарства за предотвратяване на отхвърлянето на органи след трансплантация (например циклоспорин);
• противовъзпалителни и болкоуспокояващи лекарства (например напроксен или ацетилсалицилова киселина);
• лекарства за лечение на депресия, наречени селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина или инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин.
Ако някое от горепосочените се отнася до Вас, информирайте Вашия лекар, преди да приемате Roteas, тъй като тези лекарства могат да засилят ефектите на Roteas и вероятността от нежелано кървене. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с Roteas и дали трябва да бъдете наблюдавани.
Ако приемате някое от следните:
• някои лекарства за лечение на епилепсия (например фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал);
• жълт кантарион, билков продукт, използван при тревожност и лека депресия;
• рифампицин, антибиотик.

• Ако някое от горепосочените се отнася до Вас, информирайте Вашия лекар, преди да приемате Roteas, тъй като ефектът на Roteas може да бъде понижен. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с Roteas и дали трябва да бъдете под наблюдение.

Бременност и кърмене
Не приемайте Roteas, ако сте бременна или кърмите. Ако има вероятност да забременеете, използвайте надеждна контрацепция, докато приемате Roteas. Ако забременеете, докато приемате Roteas, незабавно уведомете Вашия лекар, който ще реши как трябва да се лекувате.

Шофиране и работа с машини
Roteas не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране или работа с машини.
Как да приемате Roteas
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Каква доза да приемате
Препоръчителната доза е една таблетка от 60 mg веднъж дневно,
• ако имате нарушена бъбречна функция, дозата може да се намали до една таблетка от 30 mg веднъж дневно от Вашия лекар.
• ако телесното Ви тегло е 60 kg или по-малко, препоръчителната доза е една таблетка от 30 mg веднъж дневно.
• ако Вашият лекар Ви е предписал лекарства, известни като инхибитори на P-gp:
• циклоспорин, дронедарон, еритромицин или кетоконазол, препоръчителната доза е една таблетка от 30 mg веднъж дневно.
Как да приемате таблетката
Поглъщайте таблетката за предпочитане с вода.
Roteas може да се приема със или без храна.
Ако се затруднявате да глътнете таблетката цяла, говорете с Вашия лекар относно други възможни начини за приемане на Roteas. Таблетката може да се разтрошава и смесва с вода или ябълково пюре, непосредствено преди да я приемете. Ако е необходимо, Вашият лекар може да Ви даде разтрошената таблетка Roteas и през стомашна сонда.
Вашият лекар може да променя антикоагулантното Ви лечение, както следва:
Преминаване от антагонисти на витамин K (например варфарин) на Roteas
Спрете да приемате антагониста на витамин K (например варфарин). Вашият лекар ще трябва да направи кръвни изследвания и ще Ви уведоми кога да започнете да приемате Roteas.
Преминаване от перорални антикоагуланти, които не са антагонисти на витамин К (дабигатран, ривароксабан или апиксабан), на Roteas
Спрете да приемате предшестващите лекарства (например дабигатран, ривароксабан или апиксабан) и започнете да приемате Roteas по времето за следващата планирана доза.
Преминаване от парентерални антикоагуланти (например хепарин) на Roteas Спрете да приемате антикоагуланта (например хепарин) и започнете Roteas по времето за следващата планирана доза антикоагулант.
Преминаване от Roteas на антагонисти на витамин K (например варфарин) Ако понастоящем приемате 60 mg Roteas:
Вашият лекар ще Ви каже да намалите дозата Roteas до една таблетка от 30 mg веднъж дневно и да го приемате заедно с антагонист на витамин K (например варфарин). Вашият лекар ще трябва да направи кръвни изследвания и ще Ви каже кога да спрете да приемате Roteas. Ако понастоящем приемате 30 mg (намалена доза) Roteas:
Вашият лекар ще Ви каже да намалите дозата Roteas до една таблетка от 15 mg веднъж дневно и да я приемате заедно с антагонист на витамин K (например варфарин). Вашият лекар ще трябва да направи кръвни изследвания и ще Ви каже кога да спрете да приемате Roteas.
Преминаване от Roteas на перорални антикоагуланти, които не са антагонисти на витамин К (дабигатран, ривароксабан или апиксабан)
Спрете да приемате Roteas и започнете антикоагулант, който не е антагонист на витамин К (например дабигатран, ривароксабан или апиксабан), по времето за следващата планирана доза Roteas.
Преминаване от Roteas на парентерални антикоагуланти (например хепарин)
Спрете да приемате Roteas и започнете парентералния антикоагулант (например хепарин) по времето за следващата планирана доза Roteas.
Пациенти, при които се предприема кардиоверсия
Ако при Вас нарушеният сърдечен ритъм трябва да се нормализира посредством процедура, наречена кардиоверсия, приемайте Roteas по времето, определено от Вашия лекар, за да предотвратите образуването на кръвни съсиреци в мозъка и други кръвоносни съдове в тялото Ви.
Ако сте приели повече от необходимата доза Roteas
Незабавно кажете на Вашия лекар, ако сте приели твърде много таблетки Roteas.
Ако сте приели повече Roteas от препоръчваното, може да имате повишен риск от кървене.
Ако сте пропуснали да приемете Roteas
Трябва незабавно да приемете таблетката и след това да продължите на следващия ден с таблетката веднъж дневно, както е обичайно. Не вземайте двойна доза в един и същи ден, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на Roteas
Не спирайте да приемате Roteas без първо да говорите с Вашия лекар, тъй като Roteas лекува и предпазва от сериозни заболявания.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Както други подобни лекарства (лекарства за намаляване образуването на кръвни съсиреци), Roteas може да причини кървене, което може потенциално да бъде животозастрашаващо. В някои случаи кървенето може да не е очевидно.Ако имате някакъв случай на кървене, което не спира от само себе си, или ако имате признаци на прекомерно кървене (необичайна слабост, умора, бледност, замаяност, главоболие или необясним оток), незабавно се консултирайте с Вашия лекар.
Вашият лекар може да реши да Ви наблюдава по-внимателно или да промени лечението Ви.
Общ списък на възможните нежелани реакции:
Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):
• стомашна болка;
• отклонения в чернодробните функционални показатели;
• кървене от кожата или подкожен кръвоизлив;
• анемия (ниско ниво на червените кръвни клетки);
• кръвоизлив от носа;
• кръвоизлив от влагалището;
• обрив;
• кръвоизлив в червата;
• кървене от устата и/или гърлото;
• кръв в урината Ви;
• кървене от нараняване (при убождане);
• кръвоизлив в стомаха;
• замаяност;
• гадене;
• главоболие;
• сърбеж.
Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):
• кръвоизлив в окото;
• кървене от хирургична рана след операция;
• кръв в храчката след изкашляне;
• кръвоизлив в мозъка;
• други видове кръвоизливи;
• намален брой тромбоцити в кръвта (което може да повлияе кръвосъсирването);
• алергична реакция;
• уртикария.
Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):
• кръвоизлив в мускулите;
• кръвоизлив в ставите;
• кръвоизлив в корема;
• кръвоизлив в сърцето;
• кръвоизлив в черепа;
• кървене след хирургична намеса;
• алергичен шок;
оток на която и да е част от тялото поради алергична реакция.
Как да съхранявате Roteas
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след „Годен до:” и върху всеки блистер или бутилка след „EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

.Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Roteas
Активно вещество: едоксабан (като тозилат).
Roteas 60 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 60 mg едоксабан (като тозилат).

Други съставки:
Roteas 60 mg филмирани таблетки
Ядро на таблетката: манитол (E421), прежелатинизирано нишесте, кросповидон (E1202), хидроксипропилцелулоза (E463), магнезиев стеарат (E470b).
Филмово покритие: хипромелоза (E464), макрогол (8000), титанов диоксид (E171), талк (E553b), карнаубски восък, жълт железен оксид (E172).

Как изглежда Roteas и какво съдържа опаковката

Roteas 60 mg филмирани таблетки са жълти, кръгли (10,5 mm в диаметър) и с вдлъбнато релефно означение „DSC L60″ от едната страна.
Те се предлагат в блистери в картонени кутии с по 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 или 100 филмирани таблетки или еднодозови блистери в картонени кутии по 10 x 1, 50 x 1 или 100 x 1 филмирани таблетки или в бутилки по 90 филмирани таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.
Притежател на разрешението за употреба
Berlin-Chemie AG, Германия
Производител Daiichi Sankyo Europe GmbH, Германия

Лекарствен продукт по лекарско предписание!

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
ПАНЦЕФ СУСП. 100МГ/5МЛ 100МЛ
37.99 лв.
Панцеф (цефиксим) е перорален антибиотик от групата на цефалоспорините. Цефиксим е показал активност, както ин витро, така...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код