0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

ОФЛОКСИН ФИЛМ ТАБЛ.200МГ Х 10

8.79 лв.

Притежава широк бактерициден спектър.

Прилата се за лечение на:

– инфекции на долните дихателни пътища ;

– оториноларингологични инфекции;

– инфекции на бъбреците и пикочните пътища, простатит

– инфекции на малкия таз;

– интраабдоминални инфекции, вкл. и холангит;

– сепсис , бактериемия;

– инфекции на кожата, костите и меките тъкани.

Изчерпан

SKU 1061 Категория:

ОФЛОКСИН ТАБЛ./ OFLOXIN TABL.200МГ Х 10 дозировка и приложение:
Приема се орално в доза 200-400 мг през 12 часа.

ОФЛОКСИН ТАБЛ./ OFLOXIN TABL.200МГ Х 10 състав:
Оfloxacinum. Противомикробно средство от групата на хинолоните.

?OFLOXIN 200 mg film-coated tablets
ofloxacin

ОФЛОКСИН 200 mg филмирани таблетки
офлоксацин

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано лнчно на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
• Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неопнсани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ОФЛОКСИН и за какво се използва
2. Преди да приемете ОФЛОКСИН
3. Как да приемате ОФЛОКСИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на ОФЛОКСИН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Офлоксин и за какво се използва

Лекарственият продукт Офлоксин принадлежи към група, която се нарича флуорохинолони -лекарствени продукти, предназначени за лечение на умерено тежки до тежки инфекции, причинени от чувствителни към активното вещество офлоксацин микроорганизми. Чрез намеса в генетичния им материал, офлоксацин не позволява на бактериите да се размножават и причинява тяхното разпадане.
Офлоксин се използва за лечение на следните инфекции:
– на долните дихателни пътища,
– на пикочните пътища система
– на костите
– на кожата и меките тъкани включително ранни инфекции
– инфекции в корема и и възпаление на таза
– някои форми на туберкулоза
– тежки инфекциозни диарии (салмонелоза и шигелоза)
– някои полово предавани инфекции.

Този лекарствен продукт е предназначен за възрастни.
Деца и юноши могат да приемат продукта само когато други антибиотици не могат да се използват и при условие, че ползите превишават потенциалните рискове (напр. при лечение на животозастрашаващи инфекции, като например респираторни инфекции, които съпътстват кистозна фиброза или инфекции съпътстващи рак).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОФЛОКСИН
– ако сте алергични към офлоксацин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
– ако имате епилепсия
– ако сте имали травма на главата или мозъка, инфекции на централната нервна система или инсулт (повишен риск от припадъци)
– ако сте имали нараняване на сухожилията след употреба на флуорхинолони — ако сте бременна или кърмите ако сте на възраст под 18 години.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Офлоксин
– ако имате чернодробни или бъбречни проблеми;
– ако сте изложени на риск от припадъци (напр. при едновременно използване на фенбуфен, други нестероиднн противовъзпалителни средства или теофилин, вижте точка ,Други лекарства и Офлоксин“)
– ако сте диабетик и приемате напр. глибенкламид или инсулин ако имате тендинит
– ако сте имали реакции на свръхчувствителност към хинолони
– ако някога сте имали психотично заболяване
– ако сте родени с глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност
– ако имате проблеми със сърцето. Офлоксин трябва да се използва с внимание, ако сте роден с или имате фамилна анамнеза за удължен ОТ интервал (установен с ЕКГ, електрически запис на сърцето), имате солеви дисбаланс (особено ниско ниво на калий или магнезий в кръвта), имате много забавен сърдечен ритъм (известно като брадикардия), имате „слабо” сърце (сърдечна недостатъчност), имате анамнеза за сърдечен удар (инфаркт на миокарда), ако сте жена или възрастен, или ако приемате
други лекарства, които водят до абнормни ЕКГ промени (вижте точка,Други лекарства и Офлоксин“).
– Ако имате миастения гравис засягаща мускулите ои нервите

Деца под 18 годишна възраст могат да използват Офлокси само при животозастрашаващи тежки инфекции.
По време на лечението с офлоксацин трябва да се избягва излагането на силна слънчева светлина или други източници на УВ лъчи (слънчеви лампи, солари), тъй като те могат да причинят реакции на свръхчувствителност на кожата и ноктите.

Не пийте алкохол докато приемате Офлоксин.
Други лекарства и Офлоксин
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
– Трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате други лекарства, които могат да променят Вашия сърдечен ритъм: лекарства, които принадлежат към групата на антиаритмиците (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), трициклични антидепресанти, някои антимикробни лекарства (групата на макролидите), някои антипсихотициУведомете Вашия лекар, ако приемате метотрексат за лечение на злокачествени заболявания или ревматизъм.
– Едновеременно прилагани антиациди и лекарствени продукти съдържащи магнезий, алуминий, желязо или цинк могат да намалят абсорбцията на Офлоксин. Поради това Офлоксин трябва да се приема 2 часа преди такива лекарства
– Едновременната употреба на Офлоксин и нестероидни противовъзпалителни средства (използвани за лечение на ревматични заболявания и инфекции) или теофилин могат да увеличат риска от припадъци
– Когато се използва едновременно с лекарства използвани за разреждане на кръвта (напр. варфарин), важно е да се наблюдава протромбиновото време и други показатели на съсирването на кръвта
– Офлоксин може да промени нивата на кръвната захар и затова пациенти лекувани с антидиабетни лекарства трябва да се наблюдават стриктно
– Едновременното приложение на Офлоксин и пробенецид, циметидин, фуросемид метотрексат или други лекарства елиминирани през бъбреците, могат взаимно да усилят ефектите си
Ако Вашият лекар Ви е предписал друго лекарство, моля кажете му че използвате Офлоксин

Офлоксин с храни и напитки и алкохол
Приемайте Офлоксин с или без храна и преглъщайте с чаша вода.
Не пийте алкохол по време на лечението.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Офлоксин не трябва да се приема по време на бременност или кърмене. Офлоксин може да окаже отрицателен ефект върху растежа и развитието на Вашето дете.

Шофиране и работа с машини
Офлоксин може да намали Вашите реакции и повлияе на вниманието Ви.
Офлоксин съдържа лактоза монохццрат
Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете лечение с това лекарство.

3. Как да използвате Офлоксин

Винаги приемайте това лекарство както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Вашият лекар ще предцени каква доза и продължителност на лечението е подходяща за Вас, въз основа на вида и тежестта на инфекцията.

Възрастни
Възрастни пациенти с нормална бъбречна функция използват 1-2 филмирани таблетки Офлоксин на всеки 12 часа, или 2-4 филмирани таблетки на всеки 24 часа.
Обичайно, индивидуалните дози трябва да бъдат давани през равни интервали, напр. веднъж на 24 часа, когато се дава веднъж дневно или на всеки 12 часа когато се дава два пъти дневно.

Пациенти с увредена бъбречна или чернодробна функция
При пациенти с бъбречни проблеми дозите могат да се коригират според степента на бъбречното увреждане. При пациенти с тежко чернодробно увреждане дозите не трябва да надвишават 2 филмирани таблетки дневно.

Употреба при деца и юноши
Деца и юноши могат да приемат Офлоксин само когато по-малко токсични антибиотици не могат да се използват и при условие, че ползите превишават потенциалните рискове. Обикновено максималната дневна доза е 7,5 mg/kg и не трябва да надвишава 15 mg/kg. Прилага се отделно в две дози.
Ако мислите, че ефекта на Офлоксин е много силен или много слаб, кажете на Вашия лекат или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Офлоксин
Ако сте взели повече таблетки Офлоксин отколкото е трябвало, или ако дете случайно е погълнало една или повече таблетки , веднага отидете при Вашия лекар или в най-близкот спешно отделение и вземете опаковката на Вашето лекарство с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Офлоксин
Ако сте пропуснали една доза, вземете я веднага след като сте си спомнили за това. Ако наближава време за редовната Ви таблетка, пропуснете пропуснатата. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Офлоксин
Не прекъсвайте да вземате Офлоксин дори ако сте се почувствали по-добре. Ако прекъснете лечението, някои бактерии може да останат живи и инфекцията може да се възобнови.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Преустановете приема на Офлоксин и информирайте незабавно Вашия лекар или отидете до най-близкото спешно отделение, ако имате алергична реакция. Симптомите могат да включват: обрив, затруднено дишане и преглъщане, подуване на устните, гърлото или езика.
Преустановете приема на ОФЛОКСИН и информирайте незабавно лекар, ако забележите следните нежелани реакции:
• генерализирана анафилактична реакция (признаците включват гадене или слабост, припадък или безсъзнание поради падане на кръвното налягане с признаци на циркулаторен колапс, задух, подуване, повръщане, диария, необичайно ускорен сърдечен ритъм и дишане, изтръпване на ръцете и краката, посиняване на ръцете и краката, студена пот). Честотата на възникване е рядко.
• Увреждане на нервите (преходно изтръпване, мравучкане, бодежи, чувствителност при допир, мускулна слабост, треперене и др.). Честота на възникване е много рядко.
• Тежка диария, която може да съдържа кръв, висока температура и стомашна болка. Честота на възникване е много рядко.
• Внезапна тежка реакция на свръхчувствителност включваща висока температура, поява на мехури и белене на кожата (токсична епидермална некролиза). Честота на възникване е много рядко.
• Агранулоцитоза (много рядко сериозно заболяване на кръвта, придружено с висока температура, силна болка в гърлото и язви в устата). С неизвестна честота на възникване.
Когато се използва Офлокси следните нежелани лекарствени реакции могат да настъпят и те са изброени според честотата на възникване.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Офлоксин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, конто вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Офлоксин
– Активхото вещество е офлоксацин. Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg офлоксацин
– Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, повидон, кросповидон, полоксамер, магнезиев стеарат, талк, хидроксипропилметилцелулоза, макрогол, ти диоксид.

Как изглежда Офлокснн и какво съдържа опаковката
Описание на продукта: бели до почти бели, кръгли, двойно-изпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от едната страна и надпис „200” от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози
Количество в една опаковка: 10,14 или 20 филмирани таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Zentiva k. s.,
U Kabelovny 130
102 37 Prague 10
Чешка Република

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
ПАНЦЕФ СУСП. 100МГ/5МЛ 100МЛ
37.99 лв.
Панцеф (цефиксим) е перорален антибиотик от групата на цефалоспорините. Цефиксим е показал активност, както ин витро, така...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код