0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

КЛАЦИД ТАБЛ. 250МГ Х 10

15.59 лв.

Инфекции на дихателните пътища и белия дроб, остро възпаление на средното ухо, синуити, жлъчни инфекции, за ерадикация на Helicobacter pylori при язвена болест; кожно – мекотъканни инфекции; микобактериални инфекции и др.
Има мощен антибактериален ефект спрямо стрептококи, стафилококи, повлиява също Хламидия, Моксарела катаралис, Микоплазма пневмоние, Легионела пневмоние и др.

Изчерпан

SKU 153 Категория:

КЛАЦИД ТАБЛ./ KLACID TABL.250 мг.х 10 показания:
Инфекции на дихателните пътища и белия дроб, остро възпаление на средното ухо, синуити, жлъчни инфекции, за ерадикация на Helicobacter pylori при язвена болест; кожно – мекотъканни инфекции; микобактериални инфекции и др.

Има мощен антибактериален ефект спрямо стрептококи, стафилококи, повлиява също Хламидия, Моксарела катаралис, Микоплазма пневмоние, Легионела пневмоние и др.

КЛАЦИД ТАБЛ./ KLACID TABL.250 мг.х 10 дозировка и приложение:
Кларитромицинът се приема 1 час преди или 2 часа след хранене.

На възрастни и деца над 12 години се прилага орално в доза от 250 до 500 мг/12 часа.

На деца под 12 години се предписва по 7,5 мг/кг/12 часа.

КЛАЦИД ТАБЛ./ KLACID TABL.250 мг.х 10 състав:
Clarithromycin. Антибактериален препарат от групата на макролидите.

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Клацид 250 mg film-coated tablets
Klacid 250 mg филмирани таблeтки
Кларитромицин (clarithromycin)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции , уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни реакции неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Клацид 250 mg филмирани таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клацид 250 филмирани таблетки
3. Как да приемате Клацид 250 mg филмирани таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клацид 250 mg филмирани таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Клацид 250 mg филмирани таблетки и за какво се използва
Клацид 250 mg филмирани таблетки представлява антибиотик принадлежащ към групата на така наречените макролидни антибиотици. Антибиотиците са лекарства, които потискат или спират развитието на определени микроорганизми (бактерии), причиняващи появата на различни инфекции.
Клацид 250 mg филмирани таблетки е показан за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми. Това включва:
• Инфекции на долните дихателни пътища, като бронхит и пневмония.
• Инфекции на горните дихателни пътища, като синузит и фарингит.
• Инфекции на кожата и меките тъкани, като фоликулит, целулит и еризипел.
• Разпространени или ограничени инфекции от микобактерии.
• Профилактика на разпространени инфекции, причинени от особен вид микобактерии при пациенти със СПИН с брой на левкоцитите равен или по-нисък от lOO/mrn3.
• Ерадикация на Helicobacter pylori при пациенти с язва на дванадесетопръстника в комбинация с други лекарствени продукти.
• Лечение на одонтогенни (зъбни) инфекции.
Както при останалите антибиотици, преди предписването на Клацид 250 mg филмирани таблетки, Вашият лекар ще се съобрази с устойчивостта на микроорганизмите към дадения антибиотик и свързаните с нея препоръки за предписване на антибиотиците.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Клацид 250 филмирани таблетк! Не приемайте Клацид, ако:
• ако сте алергични към активното вещество (кларитромицин) или към някоя от това лекарство (изброени в точка 6),
• при прием на някое от следните лекарства: астемизол, цизаприд, пимозид, терфенадин, ерготамин, дихидроерготамин, ловастатин или симвастатин (Вижте написаното по-доло
• не приемайте Клацид едновременно с тикагрелол или ранолазин, •не приемайте Клацид с колхицин.
Предупреждения и предпазни мерки при употребата на Клацид 250 mg филмирани таблетки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате Клацид.
Кларитромицин може да се прилага на бременни жени само при внимателна преценка на ползата и риска, особено през първите три месеца на бременността.
Приложението на почти всички антибиотици, включително Клацид, може да доведе до нарушение в баланса на присъстващите в дебелото черво бактерии и свръхрастеж на определени, причиняващи възпаление на дебелото черво бактерии. Това състояние е известно като псевдомембранозен колит и най-често се проявява с появата на диария по време или след преустановяване на лечението с антибиотика. Ето защо, е много важно да уведомите Вашия лекар за появата на диария, дори доста време (1-2 месеца) след спиране на антибиотичното лечение.
Възможно е обостряне симптомите на заболяването миастения гравис (нервно-мускулно заболяване най-често характеризищо се с мускулна слабост) по време на лечението с този лекарствен продукт.
Вашият лекар може да прецени, че този лекарствен продукт не е подходящ за Вас, ако имате определено нарушение на чернодробната функция или бъбреците. Може да е необходимо и провеждането на допълнителни изследвания, за които ще бъдете уведомени от Вашия лекар.
Уведомете Вашия лекар в случай, че приемате лекарство, съдържащо колхицин, поради възможността от появата на токсични ефекти при едновременното приложение с кларитромицин (активното вещество в Клацид), особено ако сте в напреднала възраст и/или страдате от бъбречна недостатъчност.
Уведомете Вашия лекар в случай, че приемате лекарства за намаляване на кръвната захар (приемани през устата или инсулин). Едновременното приемане на тези лекарства с крларитромицин може да доведе до спадане на кръвната захар, което изисква тя да бъде контролирана често.
Съобщете на Вашия лекар ако приемате средства за потискане образуването на тромби в кръвта (антикоагуланти). Едновременното прилагане на тези лекарства с кларитромицин може да доведе до повишен риск от кръвоизливи.
Както при другите антибиотици, продължителното лечение с кларитромицин може да доведе до развитието на множество резистентни (нечувствителни към даден антибиотик) бактерии и гъбички. При появата на подобни инфекции е необходимо започването на определено от Вашия лекар лечение.
Други лекарства и Клацид
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Този лекарствен продук може да промени ефекта на редица лекарства, така както други лекарства може да променят ефекта на Клацид.
Особено важно е да уведомите Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства
• цизаприд (при стомашни проблеми), пимозид (при психични нарушения), терфенадин при алергии или сенна хрема), ерготамин или дихидроерготамин (при мигрена) приложението на тези лекарства с Клацид е абсолютно забранено (Вижте по-горе)
• дигоксин (сърдечно-съдово лекарство)
• варфарин и други антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта)
• карбамазепин или фенитоин (при епилепсия)
• астемизол (при алергии и сенна хрема)
• теофилин (за облекчаване на дишането)
• триазолам, алпразолам и мидазолам (седативни лекарства)
• дизопирамид (сърдечно-съдово лекарство),
• ловастатин или симвастатин (при висок холестерол)
• циметидин (при стомашни проблеми)
• циклоспорин и такролимус (за потискане на имунната реакция, най-често при органна трансплантация)
• флуконазол, итраконазол (при лечение на гъбични инфекции)
• силденафил, тадалафил и варденафил (при нарушена ерекция или т.н. еректилна дисфункция)
• зидовудин, ритонавир, саквинавир, атазанавир (лекарства за лечение на HIV/СПИН)
• рифабутин (за лечение на някои инфекции)
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Вашият лекар ше прецени възможността за прилагане на този продукт в случай на бременност или кърмене, както и ще обсъди с Вас всички ползи и рискове, свързани с неговото приложение (включително и възможните рискове за плода).
Шофиране и работа с машини
Няма данни за влиянието на продукта върху способността за шофиране. При шофиране или работа с машини трябва да се има предвид възможността за поява на замаяност.

3.Как да приемате Клацид 250 mg филмирани таблетки
Винаги приемайте Клацид 250 mg филмирани таблетки, точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обичайната препоръчителна доза на кларитромицин за възрастни е една таблетка от 250 mg два пъти дневно. При по-тежки инфекции дозировката може да бъде повишена до 500 mg два пъти дневно. Обичайната продължителност на лечението е от 5 до 14 дни, с изключение на лечението на пневмонии, придобити в обществото и синуити, които изискват 6 до 14 дни лечение.
Пациенти с бъбречни увреждания
При пациенти с бъбречни увреждания с креатининов клирънс под 30 mL/min, дозата на кларитромицин тряб!ва да се намали наполовина, т.е. 250 mg веднъж дневно или 250 mg два пъти дневно при по-тежки инфекции. При тези пациенти лечението не трябва на продължава повече от 14 дни.
Пациенти с микобактериални инфекции
Препоръчителната доза за възрастни с микобактериални инфекции е 500 mg два пъти дневно. Лечението на разпространени инфекции, причинени от микобактерии при пациенти със СПИН трябва да продължи до проява на клинично и микробиологично подобрение. Кларитромицин трябва да се прилага с други антимикроби и агенти.
Лечението на другите нетуберкулозни микобактериални инфекции трябва да продължи по преценка на лекаря.
Профилактика на инфекции от МАС
Препоръчваната доза кларитромицин за възрастни е 500 mg два пъти дневно. Одонтогенни (зъбни! инфекции
Дозата на кларитромицин за лечение на тези инфекции е една таблетка от 250 mg два пъти дневно в продължение на 5 дни.
Ерадикация на Н. pylori
Тройна комбинация
– Кларитромицин 500 mg два пъти дневно в комбинация с ланзопразол 30 mg два пъти дневно и амоксицилин 1000 mg два пъти дневно за 10 дни.
– Кларитромицин 500 mg два пъти дневно в комбинация с амоксицилин 1000 mg два пъти дневно и омепразол 20 mg два пъти дневно за 7 до 10 дни.
Двойна комбинация
– Кларитромицин 500 mg три пъти дневно в комбинация с омепразол 40 mg дневно в продължение на 14 дни, последвано от омепразол 20 mg или 40 mg дневно за още 14 дни.
– Кларитромицин 500 mg три пъти дневно в комбинация с ланзопразол 60 mg дневно за 14 дни. Необходимо е последващо потискане на стомашната секреция до завършване на оздравителния процес на язвата.
Приемът на Клацид 250 mg не зависи от храненето.
Ако сте приели повече от необходимата доза Клацид 250 mg филмирани таблетки
Ако сте приели повече от необходимата доза, незабавно потърсете Вашия лекар или отидете в най-близкото заведение за медицинска помощ.
Ако сте пропуснали да приемете доза Клацид 250 mg филмирани таблетки
Приемете пропусната доза веднага щом се сетите и след това преминете към нормалния режим на лечение. Ако наближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.:+35 928903417 уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции са нарушенията от страна на стомашно-чревния тракт (гадене, повръщане, дария, нарушено храносмилане, коремна болка). По-долу са представени и останалите нежеланите лекарствени реакции, наблюдаваните по време на клиничните проучвания и след пускането на продукта на пазара. Не се притеснявайте от дългия списък с нежелани реакции, при Вас може да не се появи нито една от тях.
Инфекции: гъбични инфекции, инфекции на влагалището, псевдомембранозен колит, еризипел.
Нарушения в кръвната картина: силно намаляване на броя на отделните кръвни клетки (най-често понижение на белите кръвни клетки и тромбоцитите (кръвните плочки, участващи в кръвосъсирването), увеличаване на еозинофилите.
Нарушения от страна на храненето и обмяната на веществата: анорексия, понижен апетит.
Психични нарушения: депресия, безсъние, необичайни сънища, тревожност, психотични нарушения, обърканост, деперсонализация, дезориентация, халюцинации.
Нарушения на нервната система: нарушения и загуба на вкуса и обонянието, замаяност, главоболие, сънливост, тремор (потрепване на мускулите), конвулсии, мравучкане.
Нарушения на очите, ухото и лабиринта: нарушение на слуха, шум в ушите, глухота, световъртеж.
Сърдечно-сьдови нарушения: животозастрашаващи нарушения в ритъма на сърцето, прескачане на сърцето, промени в електрокардиограмата.
Стомашно-чревни нарушения: диария, повръщане, киселини, гадене, коремна болка, възпаление на лигавицата на стомаха, устата и езика, газове, остро възпаление на панкреаса, подуване на корема,) запек, сухота в устата, уригване, промяна в оцветяването на езика и зъбите.
Чернодробни и жлъчни нарушения: възпаление на черния дроб (хепатит) и жълтеница (жълто оцветяване на кожата и бялата част на очите), задръжка на жлъчка, повишени ензими (аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза, гама-глутамилтрансфераза), нарушена чернодробна функция, чернодробна недостатъчност.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан: повишено потене, сърбеж, обрив, уртикария, акне, тежки кожни реакции с отлепване на епидермиса и образуване на мехури по кожа, уста, очи и полови органи, лекарствен обрив с промени в кръвната картина.
Нарушения на костите и мускулите: нарушение на мускулите, разрушаване на определен вид мускулна тъкан.
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: възпаление на бъбреците, бъбречна недостатъчност.
Нарушения на имунната система: алергични реакции, някои от които тежки със затруднено дишане, замайване и подуване на лицето и гърлото
Общи нарушения: неразположение, отпадналост, умора, гръдна болка, тръпки.
Изследвания: възможна е появата на отклонения от нормалните стойности при провеждане на редица лабораторни изследвания (напр. повишение на алкалната фосфатаза в кръвта,повишение на лактат дехидрогеназата в кръвта, повишен INR, удължено протромбиново време,променен цвят на урина).
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Клацид 250 mg филмирани таблетки
• Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
• Този лекарствен продукт не трябва да се съхранява при температура над 30°С.
• Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Клацид 250 mg филмирани таблетки
Активното вещество е кларитромицин. Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg кларитромицин.
Другите съставки са: кроскармелоза натрий, прежелатинирано нишесте, микрокристална целулоза, силициев гел, повидон, стеаринова киселина, магнезиев стеарат, талк, хипромелоза, хидроксипропилцелулоза, пропилей гликол, сорбитан моноолеат, титанов диоксид, сорбинова киселина, ванилин, хинолиново жълто (Е 104).
Как изглежда Клацид 250 mg филмирани таблетки и какво съдържа опаковката
Таблетките с изменено освобождаване са жълти на цвят и с овална форма. Таблетките са поставени в блистери, съдържащи 10,14 или 28 таблетки. Блистерите са поставени в картонени кутии, придружени с листовка – информация за потребителя.
Притежател на разрешението за употреба
Abbott Laboratories Limited
Abbott House, Vanwall Business Park, Vanwall Road Maidenhead, Berkshire SL6 4XE, Великобритания
Производител
AbbVie S.r.l. S.R. 148 Pontina Km 52 SNC – Campoverde Di Aprilia 04011 Aprilia (LT), Италия
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
България
Абот Продъктс ЕООД Бул. Ситняково 48, ет. 7 София 1505 Тел. +359 2 44 55 400 Факс:+359 2 44 55 401
Дата на последно преразглеждане на листовката
Ноември 2013

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код