0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

ФУНГОЛОН КАПС. 50МГ Х 8

8.49 лв.

За лечение на орофарингеални кандидози при имунодепримирани болни, малигнени заболявания, СПИН, както и при атрофични букални кандидози

Изчерпан

SKU 168 Категория:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУНГОЛОН И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА?

Фунголон е лекарство от групата на т.нар. антимикотици

Фунголон се прилага за лечение на:

Лечението с Фунголон може да започне преди получаване на резултатите от микрологичното и другите лабораторни изследвания. В случай, че е необходимо, след получаване на тези резултати, терапията може съответно да се промени.

Фунголон се прилага за лечение на следните състояния:

– генитална кандидоза – остра или рекурентна вагинална кандидоза, кандидозен баланит.
– кандидоза на лигавиците – орофарингеални, езофагеални, неинвазивни бронхопулмонални инфекции, кандидурия, мукокутанни и хронична орална атрофична кандидоза.
-тинеа педис, тинеа корпорис, тинеа крурис, тинеа верзиколор и кожни кандидозни инфекции
– системни кандидози, включително кандидемия, дисеминирана кандидоза и други форми на инвазивна кандидозна инфекция.
– криптококоза, вкл. криптококов минингит и инфекции с друга локализация. Прилага се при пациенти със СПИН, органна трансплантация или други слачаи на имуупресия.
– за профилактика на гъбични инфекции при имунокомпрометирани пациенти с риск от неутропения след цитотоксична химиотерапия или лъчева терапия.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФУНГОЛОН

Не приемайте Фунголон ако:

– имате свръхчувствителт към флуконазол или към някое от помощните вещества, както и към други азоли
– едновременно се лекувате с лекарствени продукти, за които се знае, че предизвикват промени в електрокардиограмата.

Прием на Фунголон с храни и напитки

Няма специални изисквания

БРЕМЕНТ И КЪРМЕНЕ

Фунголон в стандартни дози и краткотрайно приложение не трябва да се използва по време на бремент, освен в случаите на крайна необходимост. Фунголон във високи дози и/или продължително приложение не трябва да се използва по време на бремент с изключение на случаите на тежки и потенциално животозастрашаващи микотични инфекции.
Фунголон преминава в майчиното мляко, като достига концентрации по-ниски от тези в плазмата. Кърменето може да продължи след приложение на еднократна стандартна доза от 200 мг или по-малко. Не се препоръчва продължаване на кърменето след прилоение на многократни дози или на високи дози от продукта.

Шофиране и работа с машини

Фунголон не повлиява или повлиява в незначителна степен способтта за шофиране и работа с машини.
Все пак, когато се шофира или работи с машини, трябва да се вземе под внимание, че е възможно да се появи замаят и нарушаване на съзнанието.

Важна информация отно съставките на Фунголон

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактозна непоимост.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФУНГОЛОН

Фунголон се приема през устата.
Дневната доза на продукта се определя във основа на вида и тежестта на гъбичната инфекция. Повечето случаи на вагинална кандидоза се повлияват от еднократна доза. Лечението на тези видове инфекции, изискващи многократни дози трябва да продължи докато клиничните показатели и лабораторните тестове покажат отминаване на активната гъбична инфекция. Неадекватно лечение може да доведе до рецидив на активната инфекция. Пациенти със СПИН и криптококов менингит обикновено изискват поддържаща терапия за избягване на рецидиви.

Възрастни:

– кандидозен вагинит или баланит – 150 мг еднократно през устата
– кандидоза на лигавиците
Орофарингеална кандидоза – 200 мг дневно първия ден и 100 мг дневно следващите дни. Лечението не трябва да превишава 14 дни, с изключение на имунокомпрометирани пациенти в тежко състояние.
За атрофична орална кандидоза, свързана със зъбни протези – обичайна доза 50 мг веднъж дневно за 14 дни, приемани едновременно с прилагане на локални антисептични средства.
При други кандидозни инфекции на лигавиците с изключение на генитална кандидоза, като езофагит, неинвазивни бронхопулмонални инфекции, кандидурия, мукокутанна кандидоза обичайната доза е 200 мг първия ден и 100 мг дневно следващите дни.

При други кандидозни инфекции на лигавиците с изключение на генитална
– за тинеа педис, корпорис, крурис, верзиколор и кожни кандидозни инфекции препоръчваната доза е 50 мг веднъж дневно.. Продължителтта на лечение обикновено е 2 до 4 седмици, но тинеа педис може да изисква лечение до 6 седмици. Продължителтта не трябва да превишава 6 седмици.
– за кандидемия, дисеминирана кандидоза и други инвазивни кандидозни инфекции обичайната доза е 400 мг първия ден, последвано от 200 мг дневно. В зависимост от клиничния отговор дозата може да се повиши до 400 мг дневно. Продължителтта на лечението се определя от клиничния отговор.
– при криптококов менингит и криптококови инфекции с друга локализация обичайната доза е 400 мг първи ден, последвано от 200 мг-400 мг веднъж дневно. Продължителтта на лечението зависи от клиничния и микологичен отговор, но обикновено се препоръчва 10-12 седмично лечение след негативиране на посявките на ликвор при криптококов менингит.
– за профилактика на рецидиви от криптококов менингит при пациенти със СПИН, след като пациентът получи пълен курс първична терапия, Фунголон може да се прилага неограничено в доза от 100-200 мг
– за профилактика на гъбични инфекции при имунокомпрометирани пациенти с риск от неутропения след цитотоксична терапия или лъчева терапия, дозата трябва да е 50 до 400 мг веднъж дневно, в зависимост от риска за пациенти от развитие на гъбична инфекция. За пациенти с висок риск от системни инфекции, като тези, при които се очаква да имате тежка и продължителна неутропения като при костно-мозъчна трансплантация, препоръчваната доза е 400 мг веднъж дневно. Приемът на Фунголон трябвда да започне няколко дни преди очакваното начало на неутропенията и да продължи 7 дни след като броят на неутрафилите се повиши над 1000 клетки на мм2.

Деца

Както при подобни инфекции при възрастни, продължителтта на лечението се основава на клиничния и микологичен отговор. Фунголон се приема като единична дневна доза всеки ден.

Деца над 4 години

Препоръчваната доза за кандидоза на лигавиците е 3 мг/кг дневно. Натоварваща доза от 6 мг/кг се прилага първия ден за по-бързо достигане на равновесни концентрации.
За лечение на системни кандидози и криптококови инфекции, препоръчваната доза е 6-12 мг/кг дневно в зависимост от тежестта на заболяването.
За профилактика на гъбични инфекции у имунокомпрометирани пациенти с риск от неутропения след цитотоксична терапия и лъчева терапия, дозата трябва да бъде 3-12 мг/кг дневно, в зависимост от степента и продължителтта на индуцираната неутропения.
Максимална доза при деца не трябва да превишава 400 мг дневно.
Съществуват ограничени данни за приложението на продукта при генитална кандидоза при деца под 16 години. Приложението на продукта не се препоръчва, освен ако лечениет е абсолютно необходимо и няма други алтернативни продукти за приложение.

Пациенти в напреднала възраст

При липса на доказателства за бъбречно увреждане трябва да се прилага нормалната доза. При пациенти с бъбречно увреждане дозата трябва да се промени, както е посочено по-долу.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Има съобщения за следните нежелани реакции:
Общи нарушения:
Нечести – умора, физическо неразположение, отпаднолост, треска

Нарушения на нервната система:
Чести – главоболие
Нечести – замайване, конвулсии, гърчове, треперене, световъртеж

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:
Чести – кожен обрив
Нечести – сърбеж, повишена потливост,
Редки – тежки кожни увреждания

Стомашно-чревни нарушения:
Чести – гадене, повръщане, коречни болки, разстройство
Нечести – безапетитие, запек, нарушено храмилане, сухота в устата, променен вкус
Нарушения на мускулно-скелетната система:
Нечести – мускулни болки
Психични нарушения:
Нечести – безсъние, сънливост

Жлъчно-чернодробни нарушения:
Чести – повишаване на чернодробните показатели
Нечести – жлъчен застой, увреждане на чернодробните клетки, хепатит, жълтеница, повишаване на билирубина
Редки – чернодробна некроза

Нарушения на имунната система:
Редки – анафилаксия
Много редки – ангиоедем, сърбеж, уртикария

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код