0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

ДАЛАЦИН С КАПС. 300МГ Х 16

9.69 лв.

Инфекции на дихателните пътища, кожа и меките тъкани, остеомиелит, стоматологични, интраабдоминални, гинекологични инфекции. Особено важно място има при лечение на анаеробни и смесени инфекции. Използва се за профилактика на ендокардит при пациенти с клапни пороци на които им предстои стоматологична интервенция.

Изчерпан

SKU 156 Категория:

ДАЛАЦИН С КАПС./ DALACIN C CAPS. 300МГ Х 16 дозировка и приложение:
Възрастни: Орално се приема в доза 150-450 мг/6 часа, респективно 150-900 мг през 8 часа в продължение на 10-14 дни.

Деца: Над 1 месец дозата е 15 до 40 мг/кг/24ч.

ДАЛАЦИН С КАПС./ DALACIN C CAPS. 300МГ Х 16 състав:
Clindamycin. Антибактериален препарат от групата на линкозамидите.

?Листовка: информация за потребителя

Далацин С 150 mg капсули, твърди
Dalac?n С 150 mg capsules, hard
Далацин С 300 mg капсули, твърди
Dalac?n С 300 mg capsules, hard
Клиндамицин хидрохлорид (Clindamycin hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Далацин С и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Далацин С
3. Как да приемате Далацин С
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Далацин С
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Далацин С и за какво се използва
Далацин С е антибиотик, който се използва за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към клиндамицин микроорганизми, като например чувствители анеаробни бактерии, чувствителни щамове на аеробни Грам-положителни бактерии, като стрептококи, стафилококи и пневмококи, както и чувствителни щамове Chlamydia trachomatis.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Далацин С
Не приемайте Далацин С
ако сте алергични към клиндамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). ако сте алергични към линкомицин.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Далацин С
ако имате диария, след като сте взели Далацин С или ако сте имали диария след приложението на друг антибиотик
ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите ако имате нарушена чернодробна или бъбречна функция.
Други лекарства и Далацин С
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Кажете на Вашия лекар, ако взимате антибиотика еритромицин или невро-мускулно блокиращи вещества.
Далацин С с храна и напитки
Капсулите Далацин С трябва да се приемат с обилно количество вода.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Далацин С преминава през плацентата и поради това трябва да се използва по време на бременността само при доказана необходимост.
Далацин С се отделя в кърмата. Поради възможността за сериозни нежелани реакции при кърмачетата, Далацин С не трябва да се използва от кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини
Далацин С няма никакво или има пренебрежимо малко въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.
Далацин С твърди капсули съдържат лактоза.
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете Далацин С.

3. Как да приемате Далацин С
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Далацин С се предлага и под формата на инжекционен разтвор и гранули за сироп. Вашият лекар ще определи коя форма на лекарствения продукт е подходяща за Вашето състояние. Ако са Ви предписани капсули Далацин С, поглъщайте ги с пълна чаша вода.
Дозировка при възрастни
600-1800 mg/дневно (4 капсули от 150 mg или 2 капсули от 300 mg до 12 капсули от 150 mg или 6 капсули от 300 mg), разпределени в 2, 3 или 4 еднакви дози. Капсулите Далацин С трябва да се приемат с пълна чаша вода, за да се избегне възможно дразнене на хранопровода.
Дозировка при деца (на възраст над 1 месец)
Дози от 8 до 25 mg/kg дневно, разделени на 3 или 4 приема. Капсулите Далацин С трябва да се приемат с пълна чаша вода, за да се избегне възможно дразнене на хранопровода.
При деца с тегло 10 kg или по-малко се препоръчва използването на Далацин С гранули за сироп, като препоръчителната минимална доза е 1/2 чаена лъжичка (37,5 mg) три пъти дневно.
Дозировка при специфични показания
Лечение на бета-хемолитични стрептококови инфекиии
Вижте дозировката в общите случаи по-горе. Лечението трябва да продължи най-малко 10 дни. Лечение на възпалителни заболявания на органите на таза
Лечението при тези състояния се започва с инжекционната форма на Далацин С. Тя ще ви бъде приложена от лекуващия Ви лекар.
Обикновено се започва с 900 mg (3 ампули от 2 ml) Далацин С инжекционен разтвор (интравенозно) на всеки 8 часа, в комбинация с антибиотик, активен по отношение на грам отрицателни аеробни причинители (например антибиотици от групата на аминогликозидите или хинолоните). Продължителността на интравенозното лечение е минимум 4 дни и поне 48 часа след подобрение на пациента.
След това се продължава с прием през устата на Далацин С капсули по 450 mg (3 капсули от 15 0 mg) на всеки 6 часа, като целият курс на терапия е 10-14 дни.
Лечение на иервииит (възпаление на шийката на матката), причинени от хламидии (Chlamydia trachomatis):
450-600 mg Далацин С капсули (от 3 капсули от 150 mg до 4 капсули от 150 mg или 2 капсули от 300 mg) 4 пъти дневно през устата в продължение на 10-14 дни.
Лечение на токсоплазмозен ениефалит при патенти със СПИН
Прилага се интравенозно Далацин С инжекционен разтвор или през устата Далацин С капсули в доза 600-1200 mg на всеки 6 часа в продължение на две седмици, след което се продължава с 300-600 mg през устата на всеки 6 часа. Обикновено терапевтичният курс е 8-10 седмици. Дозата пириметамин е 25 до 75 mg дневно през устата в продължение на 8 до 10 седмици. При приложение на по-високи дози пириметамин трябва да се назначи фолиева киселина в доза 10-20 mg/дневно.
Лечение на пневмония, причинена от Pneumocystis iiroveci при патенти със СПИН Далацин С капсули 300-450 mg (2 капсули от 150 mg или 1 капсула от 300 mg до 3 капсули от 150 mg) през устата на всеки 6 часа в продължение на 21 дни и примаквин 15-30 mg един път дневно в продължение на 21 дни. Лечението може да се проведе и с инжекционен разтвор.
Лечение на остър стрептококов тонзилит/фарингит (възпаление на сливиците/гърлото) Прилага се лечение с Далацин С капсули 300 mg (1 капсула от 300 mg или 2 капсули от 150 mg) два пъти дневно в продължение на 10 дни.
Ако сте приели повече от необходимата доза Далацин С
Ако сте приели повече от необходимата доза Далацин С, веднага се обадете на Вашия лекар или отидете до най-близката болница. Носете със себе си опаковка от лекарството, независимо дали е останало лекарство.
Ако сте пропуснали да приемете Далацин С
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Чести нежелани реакции (могат да засегнат до I на 10 души) са:
коремна болка, диария, вид инфекция на червата (псевдомембранозен колит) отклонение в чернодробен функционален тест
Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души) са:
гадене, повръщане кожен обрив с малки, плоски и повдигнати червеникави петна (макулопапулозен обрив копривна треска (уртикария)
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка) са:
вагинална инфекция намаление на броя на белите кръвни клетки в организма Ви, което може да доведе до повишен риск от инфекции (агранулоцитоза, левкопения, неутропения); намаляване на броя на съсирващите клетки в кръвта Ви (тромбоцитопения); повишение на броя на определен вид бели кръвни клетки, което може да е свързано с кожни и алергични заболявания и инфекции (еозинофилия)
тежка алергична (анафилактоидна) реакция, която предизвиква затруднено дишане или замайване; лекарствен обрив, придружен от системни оплаквания променен вкус (дисгеузия) язва на хранопровода (езофагеална язва); възпаление на хранопровода (езофагит) жълтеница отделяне на повърхностния слой на кожата (токсична епидермална некролиза); остра кожна реакция към лекарство с мехури по кожата и повишена температура (остра генерализирана екзантемозна пустулоза); тежка алергична реакция с обриви по кожата и лигавиците и мехури по кожата (синдром на Стивънс-Джонсън); обрив, причиняващ сърбящи червени петна (мултиформен еритем); възпаление на кожата със зачервяване и лющене (ексфолиативен дерматит) или мехури (булозен дерматит); обрив, подобен на дребна шарка (морбилиформен); сърбеж.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8,1303 София, тел. +359 2 8903 417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Далацин С
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25 °С.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Далацин С капсули
Активното(ите) вещество е: клиндамицин хидрохлорид 150 mg или 300 mg. Другите съставки са: магнезиев стеарат, царевично нишесте, талк, лактоза монохидрат.
Как изглежда Далацин С и какво съдържа опаковката
Dalacin С 150 mg:
Бяла капсула, маркирана с “CLIN 150” и “Pfizer” Dalacin С 300 mg:
Бяла капсула, маркирана с “CLIN300” и “Pfizer”
Блистери с твърди капсули, опаковани в картонена кутия. В една опаковка се съдържат 16 100 капсули.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба
Pfizer Enterprises SARL Rond-point du Kirchberg 51, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Люксембург
Производител
Pfizer PGM
Zone IndustrieIle-29 route des Industries
37530 Poc?-sur-Cisse
Франция

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код