0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

АЗАТРИЛ КАПС. 250МГ Х 6

9.49 лв.

Азатрил е лекарствен продукт, който съдържа активната съставка азитромицин. Азатрил е антибактериално лекарство от групата на макролидните антибиотици. Азатрил се прилага за лечение на различни видове бактериални инфекции – на горните дихателни пътища, на уринарния тракт, по кожата и др. Азатрил (Azathril) е лекарствен продукт, който се отпуска в аптеките само по лекарско предписание.

Изчерпан

SKU 277 Категория:

АЗАТРИЛ табл. 500 мг. * 3

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
Азатрил 250 mg филмирани таблетки
Azatril 250 mg fllm-coated tablets
Азатрил 500 mg филмирани таблетки
Azatril 500 mg film-coated tablets
азитромицин (azithromycin)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Азатрил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Азатрил
3. Как да приемате Азатрил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Азатрил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Азатрил и за какво се използва
Азитромицин принадлежи към групата лекарства, наречени макролидни антибиотици. Антибиотиците се използват за лечение на инфекции, причинени от микроорганизми като бактериите.

Азитромицин се използва за лечение на определени инфекции, причинени от чувствителни спрямо азитромицин бактерии, като:

инфекции на гърдите, гърлото или носа (като бронхит, пневмония, тонзилит, възпалено гърло (фарингит) и синузит);инфекции на ухото;инфекции на кожата и меките тъкани, с изключение на инфектирани рани от изгаряне, например – инфекция на уретрата, през която се отделя урината от пикочния мехур или на шийката на матката, причинени от Chlamidia trachomatis (бактерии).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Азатрил
Не приемайте Азатрил ако:

сте алергични към азитромицин дихидрат, еритромицин или който и да е макролиден или кетолиден антибиотик;сте алергични към някоя от другите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.
Предупреждения и предпазни мерки
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вашето лекарство, ако:

имате тежки чернодробни или бъбречни проблеми;имате тежки сърдечни проблеми и проблеми със сърдечния ритъм като синдром на удължен QT-интервал (видим на електрокардиограма или ЕКГ устройство);стойностите на калий или магнезий в кръвта Ви са твърде ниски;при Вас се наблюдават признаци на друга инфекция;приемате някакви ерготаминови деривати, като ерготамин (за лечение на мигрена), тъй като тези лекарства не трябва да бъдат приемани едновременно с азитромицин (вижте точка “Прием на други лекарства”);имате определен тип мускулна слабост, наречена миастения гравис;имате проблеми с нервите (неврологични) или психиката (психични).
Други лекарства и Азатрил:
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

антиациди – използвани за стомашни киселини и лошо храносмилане. Азатрил трябва да се приема най-малко 1 час преди или 2 часа след антиацида;ерготамин – (използван при мигрена) не трябва да се приема по едно и също време с азитромицин, тъй като могат да настъпят сериозни нежелани реакции (със скованост или усещане за изтръпване на крайниците, мускулни спазми, главоболие, гърчове, болки в областта на корема или гърдите);варфарин или подобни лекарства – използвани за разреждане на кръвта. Азитромицин може да предизвика допълнително разреждане на кръвта;цизаприд – (използван за лечение на стомашни проблеми) не трябва да се приема по същото време, тъй като може да причини тежки сърдечни проблеми (видими на електрокардиограма или ЕКГ устройство);терфенадин – (използван за лечение на сенна хрема) не трябва да се приема по същото време, тъй като може да причини тежки сърдечни проблеми (видими на електрокардиограма или ЕКГ устройство);зидовудин или нелфинавир – използвани за лечение на ХИВ инфекции. При прием на нелфинавир с азитромицин може да получите повече нежелани реакции, описани в тази листовка;рифабутин – използван за лечение на туберкулоза;хинидин – използван за лечение на проблеми със сърдечния ритъм;циклоспорин – използва се, за да предотврати отхвърлянето на трансплантиран орган от тялото Ви, Вашият лекар редовно ще проверява стойностите на циклоспорин в кръвта Ви и може да промени дозата Ви.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства. Азатрил може да усили ефектите на тези лекарства. Вашият лекар може да промени Вашата доза:

триазолам, мидазолам (успокоителни);алфентанил – обезболяващо, използвано по време на операции;теофилин – използван при проблеми с дишането, като астма или хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);дигоксин – използван при проблеми със сърцето;астемизол – използван за лечение на сенна хрема;пимозид – използван за лечение на здравословни проблеми, свързани с психиката.
Азатрил с храна и напитки
Това лекарство може да се приема със или без храна.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, мислите че сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство.
Няма достатъчно информация за употребата на азитромицин по време на бременност, поради което не трябва да използвате азитромицин по време на бременност, освен по изрична препоръка на Вашия лекар. Азитромицин частично преминава в майчиното мляко, поради това, азитромицин не трябва да се използва, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини
Няма данни за влиянието на азитромицин върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, азитромицин таблетки може да причини замайване и припадъци, затова преди да шофирате или работите с машини трябва да се уверите, че не сте засегнати.

Азитромицин съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Азатрил
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и млади хора с телесно тегло 45 kg или повече:
500 mg веднъж дневно в продължение на три дни, с обща доза 1500 mg. Вашият лекар може да реши да Ви предпише обща доза от 1500 mg за период от 5 дни (500 mg през първия ден и по 250 mg от 2 до 5-ия ден).

За инфекции на шийката на матката и уретрата, причинена от Chlamydia trachomatis:
Доза от 1000 mg трябва да се приеме наведнъж.

Деца и юноши под 45 kg:
Таблетките не се препоръчват. Младите хора с тегло под 45 kg трябва да използват други лекарствени форми на това лекарство.

Пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми
Трябва да информирате Вашия лекар, ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, тъй като може да се наложи той да промени обичайната доза.

Дозировка при пациенти в старческа възраст:
За пациенти в старческа възраст дозировката е същата, която се прилага при възрастни пациенти.

Приложение:
Таблетките трябва да се приемат с 1/2 чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Азатрил
Ако сте приели твърде много Азатрил, свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или веднага отидете в най-близката болница.
Симптомите на предозиране могат да бъдат загуба на слуха, позиви за повръщане и диария. В случаи на предозиране може да се наложи приемане в болница.

Ако сте пропуснали да приемете Азатрил
Ако сте пропуснали да приемете Азатрил, приемете Вашата доза колкото е Ако почти е настъпило време за следващата доза, пропуснете тази доза и възможно по-скоро в определеното време. Ако се съмнявате в нещо, моля свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Ако сте пропускали доза, е необходимо да приемете всички таблетки, които са Ви изписани. Това означава, че ще завършите курса на лечение един ден по-късно.
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Азатрил
Никога не спирайте лечението с Азатрил по Ваша преценка, а първо обсъдете това с Вашия лекар. Ако предписаното лечение не е напълно завършено, инфекцията може да се възобнови.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако имате някой от следните симптоми на тежки алергични реакции, спрете приема на това лекарство и кажете незабавно на Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

Внезапно затрудняване на дишането, говора и преглъщането;Подуване на устните, езика, лицето и шията;Силно замайване или колапс;Тежък или сърбящ кожен обрив, особено ако се появят мехури и възпаление на очите, устата или половите органи.
Ако получите някоя от следните нежелани реакции, незабавно се свържете с Вашия лекар:

Тежка продължителна или кървава диария, придружена с болки в стомаха или високи температура. Това може да е признак на сериозно възпаление на червата. Това може да се наблюдава в редки случаи при прием на антибиотици;Пожълтяване на кожата или очите, предизвикано от проблеми с черния дроб;Възпаление на панкреаса (задстомашната жлеза), което може да предизвика силни болки в областта на корема и гърба;Повишено или понижено образуване на урина или следи от кръв във Вашата урина;Кожен обрив, предизвикан от чувствителност към слънчева светлина;Необичайно кръвонасядане или кървене;Неравномерен сърдечен ритъм.
Това са сериозни нежелани лекарствени реакции. Вие може да се нуждаете от спешна медицинска помощ. Сериозните нежелани реакции са нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души) или тяхната честота не може да бъде определена от наличните данни.

Другите нежелани реакции включват:
Много чести (могат да засегнат повече от един на 10 души):

диария;болка в областта на корема;позиви за повръщане (гадене);отделяне на газове (флатуленция).
Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

загуба на апетит (анорексия);чувство за замаяност;главоболие;изтръпване, мравучкане или скованост (парестезия);промени във вкуса и обонянието;зрителни нарушения;глухота;повръщане, болка в стомаха или спазми, загуба на апетит, проблеми с храносмилането;кожни обриви и сърбеж;болки в ставите (артралгия);умора;промяна в броя на белите кръвни клетки и концентрацията на бикарбонати в кръвта.
Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

млечница (кандидоза) – инфекция, причинена от гъбички;възпаление на влагалището (вагинит);намаляване на броя на белите кръвни клетки;ангиоедем (тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото);свръхчувствителност;нервност;отслабено усещане при допир (хипоестезия);сънливост;безсъние (инсомния);загуба на слуха или шум в ушите;сърцебиене (палпитации);възпаление на лигавицата на стомаха (гастрит);запек;проблеми с черния дроб, като хепатит;алергични кожни реакции, като чувствителност към слънчева светлина, зачервена, лющеща се и подута кожа;уртикария;болка в областта на гърдите;оток, подуване (едем);физическо неразположение;слабост;промяна в стойностите на чернодробните ензими и кръвните нива.
Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

чувство за възбуда, нереални чувства и усещания – виене на свят (вертиго);нарушена чернодробна функция;алергични кожни реакции;проблеми с бъбреците.
С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

чревна инфекция (на дебелото черво) (псевдомембранозен колит);намален брой на червените кръвни клетки, поради разрушаване (хемолитична анемия);намаляване на броя на тромбоцитите;анафилактична реакция (тежка, животозастрашаваща алергична реакция);усещане за гняв, агресия;прималяване с временна загуба на съзнание (синкоп);припадъци (гърчове);усещане за свръхактивност;промяна в усещането за обоняние (аносмия, паросмия);промяна в усещането за вкус (агеузия);обостряне или влошаване на мускулна слабост (миастения гравис);бърз (камерна тахикардия) или неравномерен сърдечен ритъм, които понякога са животозастрашаващи, промяна на сърдечния ритъм, открита на електрокардиограма (удължаване на QT-интервала и torsade de pointes);ниско кръвно налягане;възпаление на панкреаса (панкреатит);промяна в цвета на езика и зъбите;алергични кожни реакции.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Азатрил
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

PVC/Alu блистер: Да се съхранява под 25 °С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
OPA-PVC-Alu/Alu блистер: Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката н допълнителна информация
Какво съдържа Азатрил
Активното вещество е азитромицин дихидрат.
Всяка филмирана таблетка Азатрил 250 mg съдържа 250 mg азитромицин (като дихидрат).
Всяка филмирани таблетка Азатрил 500 mg съдържа 500 mg азитромицин (като дихидрат).

Другите съставки са:
Ядро: кроскармелоза натрий (Е468), магнезиев стеарат (Е572), целулоза, микрокристална (Е460), силициев диоксид (Е551), полоксамер, повидон (Е1201), талк и лактоза, безводна.

Обвивка: хипромелоза (Е464), хидроксипропилцелулоза, макрогол и титанов диоксид (Е171).

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ДИФЛУКАН КАПС. 150МГ Х 1
5.89 лв.
За лечение на остра или рецидивираща вагинална кандидоза.
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код