0 0.00 лв.
0 0.00 лв.

АТЕНОЛОЛ ТАБЛ. 50МГ Х 30 СФ

2.29 лв.

Атенолол е лекарствен продукт от групата на т.нар, бета-блокери, Той притежава антихипертензивно (понижава артериалното налягане) и антистеиокардно действие (намалява нуждите на сърдечния мускул от кислород, забавайки сърдечния ритъм). Използва се за лечение на хипертония (повишено артериално налягане); стенокардия при физическо усилие или нестабилна стенокардия; остър миокарден инфаркт при пациенти със стабилно артериално налягане и пулс.

Изчерпан

SKU 71 Категория:

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

АТЕНОЛОЛ- ЧАЙКАФАРМА (Атенолол) таблетки 50 мг Atenolol

Tchaikapharma (Atenolol) Tablets 50 mg

Прочетете тази листовка внимателно преди да започнете приема на това лекарство!* Пазете листовката в случай, че се наложи дая прочетете.* Ако имате някакви въпроси или не Ви е ясно нещо, винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.* Това лекарство е предписано за Вас, не го давайте на други, то може да им навреди, дори и симптомите да са сходни с Вашите, поради които Ви е дадено това лекарство.

КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:

1. Какво представлява атенолол 50 мг и за какво се използва?

2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на атенолол 50 мг?

3. Как да приемате атенолол 50 мг?

4. Възможни нежелани лекарствени реакции.

5. Как да съхранявате атенолол?

АТЕНОЛОЛ- ЧАЙКАФАРМА таблетки 50 мг

? Активна съставка на таблетката: атенолол (atenolol).

? Други съставки (помощни вещества): пшеничено нишесте, магнезиев стеарат, желатин, натриев лаурил сулфат и магнезиев карбонат

Притежател на разрешението за употреба и производител

“ЧАЙКАФАРМА” АД, гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров” 1

1. Какво представлява атенолол 50 мг и за какво се използва?

Фармакотерапевтична група

Атенолол принадлежи към групата на бета- блокерите (лекарства за повишено кръвно налягане, стенокардия- гръдна жаба и смущения на сърдечния ритъм). Атенолол предпазва сърцето от прекалено натоварване и понижава повишеното кръвно налягане.

Показания

Таблетките Атенолол- Чайкафарма 50 мг използват за лечение на:

* Повишено кръвно налягане (хипертония);

* Хронична стабилна стенокардия (болка в гръдния кош в резултат от недостиг на кислород в сърдечния мускул);

* Определени ритмични смущения на сърцето (аритмии), включително и онези, получени в резултат от свръхактивна щитовидна жлеза;

* Предпазване от повторен сърдечен удар след остър сърдечен пристъп.

2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на атенолол 50 мг?

Не приемайте атенолол, ако имате/ сте имали:

* свръхчувствителност към атенолол или някое от помощните вещества на таблетките.

* кардиогенен шок ( шок предизвикан от неправилно функциониране на сърцето).

* драстично намален брой удари на сърцето (50 удара в минута или по-малко)

* понижено кръвно налягане.

* втора или трета степен сърдечен и предсърдно-камерен блок (нарушена нервна проводимост на сърцето).

* съдречна слабост, която не може да бъде адекватно лекувана.

* нарушен синусов ритъм (учестено Сърцебиене, с или без пристъпи на “галопен ритъм”).

* нелекуван тумор на надбъбречната медула (феохромоцитом). –

* метаболитна ацидоза: прекалено количество киселина в кръвта в резултат на нарушения в метаболизма.

* тежко нарушение на кръвообращението на крайниците.

* ако имате диабет, тъй като атенолол може да маскира симптомите на изключително ниското съдържание на захар в кръвта (хипогликемия), тези симптоми няма да бъдат забелязани или ще се проявят съвсем слабо, когато е прекалено късно да се овладеят.

* при съмнение за тиреотоксикоза (свръхактивна щитовидната жлеза, тъй като атенолол 50 мг може да маскира симптомите на това заболяване.

* ако имате хронични дихателни оплаквания или варираща ангина. Вашият лекар редовно ще Ви преглежда.

* ако имате смущения в кръвоснабдяването на крайниците (болест на Рейно или синдром на интермитиращо накуцване). По време на лечение с таблетки атенолол 50 мг може да настъпи влошаване на симптомите.

* ако страдате от нелекувана сърдечна слабост (сърдечна декомпенсация). В този случай може да се прилага атенолол 50 мг само ако сърдечната декомпенсация е овладяна.

* ако получите сърдечна недостатъчност по време на лечение с атенолол 50 мг. В този случай лечението с атенолол трябва временно да се прекрати до овладяване на оплакванията.

* ако пулсът Ви пада под 50- 55 удара в минута по време на употреба на атенолол 50 мг. В този случай лекуващият лекар трябва да намали дозата.

* ако сте в напреднала възраст или имате нарушения във функциите на бъбреците. Вашият лекар ще намали дозата.

* ако страдате от заболяване на кожата, наречено псориазис. В този случай употребата на атенолол 50 мг трябва да се приема само след консултация с лекар.

* Ако имате естествена предразположеност към реакции на свръхчувствителност. Атенолол 50 мг могат да влошат алергичните реакции, които са предизвикани от алергени при чувствителни индивиди. Атенолол 50 мг също така може да увеличи тежестта на анафилактичния шок (шок, предизвикан от алергична реакция към определени алергени). Вижте също така раздела “Симптоми, които може да очаквате при спиране на лечението”.Консултирайте се с Вашия лекар, ако някой от изброените по-горе, случай се касае за Вас или ако преди сте имали подобни

Употреба по време на бременност

Винаги искайте от Вашия лекар или фармацевт съвет преди да приемате каквото и да било лекарство. Таблетките не бива да се употребяват по време на бременност освен след консултация с Вашия лекар.

Употреба по време на кърмене

Винаги искайте от Вашия лекар или фармацевт съвет преди да приемате каквото и да било лекарство. Таблетките не бива да се употребяват в периода на кърмене освен след консултация с Вашия лекар. Ако Вашия лекар е преценил, че лечението с атенолол 50 мг е съществено важно за Вас, то докато приемате тези таблетки, Ви се препоръчва да изчаквате интервал от 6 часа след приема на таблетките преди да започнете да кърмите.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани изследвания на ефекта на атенолол 50 мг върху способността за шофиране и работа с машини. Препоръчва се пациентът да се въздържа от шофиране и работа с машини при поява на замайване и умора.

Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия ( едновременна употреба на атенолол 50 мг с други лекарства)

Уведомете Вашия лекар, ако приемате други лекарства или наскоро сте приемали такива. Това се отнася и за лекарствата, които може да получите и без рецепта.

* Атенолол таблетки 50 мг показва способност за взаимодействие с така наречените калциеви антагонисти (група лекарства, които намаляват силата на нервна проводимост на сърцето), поради това следва да се внимава. Това се отнася в частност за верапамил и в по-малка степен за дилтиазем. Таблетките атенолол 50 мг не бива да се приемат едновременно с верапамил или дилтиазем от пациенти със сърдечна декомпенсация.

* При едновременно приложение на атенолол таблетки 50 мг и дигоксин (лекартсво за сърдечна недостатъчност) може да се появи нарушение на сърдечната проводимост

* Не Ви се препоръчва да приемате таблетките атенолол 50 мг едновременно с така наречените МАО инхибитори (група лекарства, намаляващи ефекта на ензима Моно Амино Оксидаза, което има антидепресантен ефект). Таблетките не бива де се прилагат едновременно и с МАО- В инхибиторите (лекарства, които намаляват ефекта само на тип В ензима Моно Амино Оксидаза).

* При пациенти, които едновременно с атенолол таблетки 50 мг употребяват и клонидин (лекарство за повишено кръвно налягане), приемът на клонидин трябва да се прекрати само след няколко дни след прекратяване употребата на атенолол 50 мг.

* С внимание трябва да се приемат едновременно атенолол таблетки 50 мг с клас I лекарства за смущения в сърдечния ритъм, такива като дизопирамид и квинидин.

* Атенолол 50 мг засилва ефекта на инсулина и другите антихипергликенични лекарствени продукти , понижаващи нивото на кръвната захар.

* Едовременната употреба на атенолол таблетки 50 мг и анестетици (лекарства, които се използват за анестезия) води до ефект на подтискане на сърдечната дейност и увеличава риска от спадане на кръвното налягане. Преди операция уведомете Вашия лекар, че приемате атенолол. Не се препоръчва употребата на атенолол 50 мг и анестетици, имащи влияние върху сърдечния мускул такива като циклопропан и трихлоретилен.

* Нифедипин (антихипертензивен лекарствен продукт, т. е. Понижаващ кръвното налягане) може да усили антихипертензивния ефект на атенолол 50 мг. При пациенти със смущения на нервната проводимост на сърцето или сърдечна декомпенсация, лекарят трябва внимателно да проследи едновременната употреба на атенолол 50 мг и нифедипин.

* Антихипертензивния ефект на атенолол 50 мг може да се усили от следните класове лекарства: определени антидепресанти (трициклични), определени антипсихотици (фенотиазини), някои седативи (барбитурати) и други антихипертензивни средства.

3. Как да приемате атенолол 50 мг?

Дозировка

Спазвайте дозировката, дадена по-долу, освен ако Вашия лекар е посъветвал друго.Обикновено Вашият лекар ще Ви преглежда редовно.

Възрастни:

При повишено кръвно налягане (хипертония): 2 таблетки атенолол 50 мг дневно. Максималният ефект обикновено се постига след 1-2 седмично лечение. Ако е нужно и понататъшно понижаване на кръвното налягане, то тогава атенолол 50 мг може да се комбинира с друг антихипертензивен лекарствен продукт (например диуретик).

При пациенти в напреднала възраст и с бъбречни увреждания обикновено една таблетка атенолол от 50 мг дневно е достатъчна.

При определен тип стенокардия:

2 таблетки атенолол 50 мг дневно. Повишаването на тази доза не винаги повишава ефекта на лекарството.При определени смущения в сърдечния ритъм:След като са овладяни смущенията в ритъма, обикновено се дава 1 таблетка атенолол 50 мг дневно.За предпазване от повторен сърдечен удар след остър сърдечен пристъп:

След прилагане на атенолол под формата на инжекция (за да се овладее острия сърдечен пристъп) 10 минути по-късно се дава 1 таблетка атенолол 50 мг. Дванадесет часа.по-късно се прилага още една таблетка от 50 мг. След това две таблетки атенолол от 50 мг се назначават за 6 дни или до изписване от болницата.Употребата на атенолол 50 мг не се препоръчва при деца, тъй като няма опит за прилагането му в тази възрастова група.Ако забележите.че атенолол 50 мг Ви действа прекалено силно или не достатъчно, потърсете съвета на Вашия лекар.

Начин на употреба

Приемайте таблетките с половин чаша вода

Деца:

Какво трябва да направите в случай на предозиране?

Ако са приети повече от нужните таблетки атенолол (бъдете особено внимателни с деца!), обърнете се незабавно към лекар. Запазете опаковката, за да знае лекарят, кое е лекарството.Предозирането се проява с изключително забавен пулс, изключително понижаване на кръвното налягане, пристъп на астма и слабост на сърцето (което се изразява със симптомите на невероятна умора и стягане в гръдния кош).

Какво трябва да направите в случай, че сте пропуснали доза?

Ако пропуснете прием, вземете дозата възможно най-скоро, освен ако не е време за следващия прием. В този случай не вземайте пропуснатата доза, а се върнете към предписания Ви дозов режим. Никога не удвоявайте дозите. Ако се съмнявате, консултирайте се Вашия лекар или фармацевт.Симптоми, които може да очаквате при спиране на лечението

Симптоми при спиране на лечението с атенолол 50 мг

Внезапното спиране на употребата на атенолол таблетки 50 мг трябва да се избягва, защото съществува риск от повишаване на кръвното налягане и смущения в сърдечния ритъм. Никога не решавайте да спрете приема на тези таблетки сами- винаги първо се консултирайте с Вашия лекар. Обикновено вашият лекар първо ще намали постепенно дозата на атенолол или ще го замести с друго лекарство.

3. Възможни нежелани лекарствени реакции.

Както всяко едно лекарство и атенолол 50 мг може да предизвика нежелани реакции. Те могат да възникнат в различни органи.

Следните нежелани реакции могат да бъдат наблюдавани:

* недостиг на въздух при пациенти с астматични проблеми (CARA пациенти);

* промяна в настроението;

* импотентност;

* уморяемост;

* смущения в съня;

* кошмари;

* студени пръсти на крайниците;

* стомашно- чревни оплаквания (като гадене, повръщане и лека диария);

* главоболие;

* понижено кръвно налягане;

* объркване;

* халюцинации (виждане на неща, които всъщност ги няма);

* психози (тежко смущение на психическите функции);

* парестезии (смущения в усета).

Ако по време на лечение Ви се появи стегнатост в гръдния кош, отичане на стъпалата и/ или на краката, проблеми с очите, замаяност или кожни проблеми, то трябва да се консултирате с Вашия лекар.Трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако Ви се появи нежелана лекарствена реакция, която не е посочена в тази листовка или която намирате тежка по сила.

4. Как да съхранявате атенолол?

Съхранявайте таблетките при температура под 25 0 С, на сухо място в оригиналната им опаковка.

Таблетките могат да се запазят до срока посочен на опаковката “Годен до:”, не ги употребявайте след изтичане на този срок.

СЪХРАНЯВАЙТЕ НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

Популярни продукти

ДОКСАЗОЗИН ТАБЛ.4МГ Х 30 ЧФ
7.79 лв.
Доксазозин - Чайкафарма е лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа-блокери. Използва се за лечение на...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ. 6.25 Х 28
5.69 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 6.25 Х 28 показания: Carvedil 6.25 mg се използва: За лечение на високо...
ПРОПРАНОЛОЛ ТАБЛ. 40МГ Х 50 АК
6.79 лв.
Пропранолол Актавис принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери. Той понижава кръвното налягане (антихипертензивно действие), нормализира нарушенията на...
ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 40МГ Х 12
1.69 лв.
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна...
НОРВАСК ТАБЛ. 5МГ Х 30
6.79 лв.
НОРВАСК се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост...
КАРВЕДИЛ ТАБЛ.12.5 Х 28
6.99 лв.
КАРВЕДИЛ / CARVEDIL ТАБЛ. 12.5 Х 28 показания: Carvedil 12.5 mg се използва: За лечение на високо...
ВИВЕЙС ТАБЛ.5МГ Х 30
4.89 лв.
ивейс е лекарствен продукт от групата на т.нар. АСЕ-инхибитори. Лечебното му действие се изразява в намаляване на...
СКОПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 30
4.39 лв.
Основната съставка в таблетките Скоприл е лизиноприл. Той принадлежи към един клас лекарства за високо кръвно налягане,...
ВИЦЕТИН ТАБЛ.10МГ Х 30
7.99 лв.
В неврологията - симптоми, свързани с мозъчни циркулаторни нарушения /нарушения в паметта , афазия, апраксия, двигателни нарушения,...
ЯМАКС ТАБЛ.5МГ Х 30 ЧФ
11.29 лв.
Вашето лекарство се казва Ямакс и е предназначено за лечение на паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно...
ТРАВАТАН КОЛИР 2,5МЛ
23.99 лв.
TRAVATAN съдържа травопрост, представител на група лекарства, наречени простагландинови аналози. Той действа като понижава налягането вътре в...
ПАНЦЕФ СУСП. 100МГ/5МЛ 100МЛ
37.99 лв.
Панцеф (цефиксим) е перорален антибиотик от групата на цефалоспорините. Цефиксим е показал активност, както ин витро, така...
  0
  Кошница
  Остават ви 50.00 лв. до безплатна доставка.
  Празна количка
   Calculate Shipping
   Въведи промо код